Uudised Vaata kõiki uudised
...
Omanike Keskliit korraldas tasuta infotunnid linnades/valdades

Sügiskuudel korraldas Omanike Keskliit tasuta infotunnid linnades/valdades.

Kokku võttis osa üle 800 korteriomaniku, kelle majas teeb riik 01.01.2018 korteriühistu

TASUTA INFOTUNNID

„KÕIGIS KORTERMAJADES TEKIVAD KORTERIÜHISTUD“

Esinejad olid:

Priidu Pärna – Omanike Keskliidu juhatuse esimees, notar

Ettekannet saate lugeda siit.

Andry Krass – Omanike Keskliidu juhatuse liige, kinnisvarahaldaja, jurist

Ettekannet saate lugeda siit.

Hea teada Vaata kõiki artikleid
...
Millal võib ehitustöid teha ilma projektita ja millisel juhul tuleb neid seadustada?

Tänasel päeval pole enam palju neid kortereid, mis asuvad 30 ja enam aastat tagasi ehitatud majades, kus pole planeeringut muudetud. Kas on siis muudatusi teinud endised omanikud või soovib muudatusi tegema hakata uus omanik.

See, kas ehitustöid võib ilma projektita teha või tuleb need seadustada, sõltub planeeritavatest töödest. Ehitusseadustiku mõistes on kõikide tööde tegemise aluseks projekt, Ehitusseadustiku Lisa 1 määrab, millisel juhul on see vajalik esitada kohalikule omavalitsusele, et taotleda ehitusluba või esitada ehitusteatis.

Eluhoones ümberehitamiste korral, kui muudetakse või asendatakse hoone kande- ja jäigastavaid konstruktsioone, muudetakse hoone välisilmet, paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteeme (sh õhksoojuspumbad, kaminad jms) on vajalik koostada projekt ja esitada see koos ehitusteatisega kohalikule omavalitsusele.

...
Reinsalu loodab puuküürnike elu keerulisemaks muuta

Lepingu lõppedes pole ruumi vabastamisest keelduvat üürnikku võimalik kohtuotsuseta välja tõsta.

Justiitsminister Urmas Reinsalu, miks on üürileandjaid puuküürnike eest kaitsvad seadusemuudatused jäänud ministeeriumisse aastateks toppama?

Usun, et see on ka varasemate ministrite jaoks olnud maailmavaateline küsimus. Ei saa ju öelda, et üürnike ja üürileandjate õigused oleksid vastandlikud, mõlemal peavad olema oma õigused. Heausksed üürnikud ja üürileandjad lepivad ju omavahel kokku ning neile on õigusraamid lihtsalt tagatis.

...
Millisel juhul võib nõuda korteri võõrandamist?

Võlad, kaasomandi kahjustamine, lärmakad peod ja ühistu sisekorrareeglitele sülitamine: taolised korteriomanikud on mõruks pilliks igas korteriühistus. Ent kas sellisel juhul võivad naabrid nõuda korteri võõrandamist?

“Ennekõike tuleb meeles pidada, et korteri võõrandamine on kõige raskem karistus, mis korteriomanikule osaks võib saada ja selle rakendamine peab tõesti olema hästi kaalutud,” toonitab Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhata Urmas Mardi. “Samas pahatahtlikult kohustuste täitmisest kõrvalehoidvad omanikud peaksid siiski arvestama võimalusega, et korteriühistul on õigus nõuda neilt korteriomandi võõrandamist.