Uudised Vaata kõiki uudised
...
Kodukaardiga Tamrexist kvaliteetne vingugaasiandur - 8 % soodustusega

Alates 1. jaanuarist 2018 on Eestis kohustuslik paigaldada vingugaasiandur kõikidesse eluruumidesse, milles asub korstnaga ühendatud gaasiseade

Eelkõige on sellisteks gaasil töötavad veesoojendid ja gaasikatlad. Lisaks on soovitatav paigaldada vingugaasiandur kõikidesse eluruumidesse, kus asub põlemisprotsessiga seotud seade nagu näiteks puuküttel toimiv ahi, kamin või pliit. 

Loe lähemalt - mis on vingugaas?

Vingugaasiandur on mõeldud kasutamiseks ühes ruumis, kuna seade reageerib vaid ühes ruumis levivale CO tasemele. Kui vingu võib tekkida teisteski ruumides, tuleb ka nendesse ruumidesse  Co andurid paigaldada. 

Loe lähemalt - mis on vingugaasiandur?

Eesti Omanike Keskliit ja Tamrex Ohutuse OÜ korraldavad

 16.aprillist kuni 31. maini 2018

 KAMPAANIA

KODUKAARDIGA KVALITEETNE VINGUGAASIANDUR

 -8 % soodustusega

Honeywell XC70:

-          Sellel tootel on nii sensori, kui ka toiteallika eluiga 7 aastat.

-          Tootja tootele garantii 7 aastat (ehk siis kogu toote eluiga on kaetud tootjapoolse garantiiga)

Honeywell  XC100D:

-          Sellel tootel on nii sensori, kui ka toiteallika eluiga 10 aastat

-          Tootja annab tootele garantii 10 aastat (ehk siis kogu toote eluiga on kaetud tootjapoolse garantiiga)

-          Anduril on lisaks display

Kasutusjuhendid ja lisainfo leiate siit.    


Hea teada Vaata kõiki artikleid
...
Riik hakkab toetama ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumist

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või nõuetekohase reoveemahuti paigaldamiseks saavad eraisikud hakata riigilt toetust küsima.

Eestis kasutab ühiskanalisatsiooni teenust 83% elanikest. Siiski on märkimisväärne hulk neid, kes pole ühiskanalisatsiooniga liitunud, ehkki vee-ettevõte ja kohalik omavalitsus on selleks võimaluse loonud. Teadaolevalt on Eestis ligikaudu 15 000 sellist elamut.

„Loodame, et riigi toetus on piisavaks abiks ja motivaatoriks neile, kel erinevatel põhjustel on seni ühiskanalisatsiooniga liitumata,“ selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler toetuse eesmärki. „Pikas perspektiivis on ühiskanalisatsiooniga liitumine ka majanduslikult kasulikum kui kogumismahuti kasutamine.“

Kooskõlastusringile saadetud eelnõu järgi saab toetust küsida kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni rajamiseks elamust kuni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktini. Lisaks toetatakse reovee kogumise mahutite rajamist ja ümberehitamist piirkondades, kus puudub ühiskanalisatsioon ja kuhu seda ei planeerita lähima viie aasta jooksul rajada. Toetusteks on kokku ligikaudu 10 miljonit eurot.

Viimastel aastatel tehtud uurimistööd näitavad, et pooled eramajapidamiste individuaalsed joogiveesüsteemid ja reovee kohtkäitluslahendused ei vasta nõuetele ja ohustavad seetõttu nii põhjavett kui ka inimeste tarbitavat joogivett. „Kolibakter joogivees võib põhjustada mitmesuguseid tervisehäireid,“ selgitas Kiisler. Ta lisas, et ka Riigikontroll osundas oma hiljutises põhjaveeteemalises auditis probleemile, et paljude Eesti alade kohta puudub info, kas ja kuidas seal reovett kogutakse.

Eelmisel aastal kontrollis Keskkonnainspektsioon koos omavalitsustega Harku, Saku ja Kohila valdades, kas eraisikute kinnistutel käib reovee kogumine nõuetekohaselt. Kontrollide tulemusel selgus, et nõuetele ei vastanud hinnanguliselt pooled kohtkäitlussüsteemidest. Eelkõige on see probleem iseloomulik endistele suvilapiirkondadele, kuhu on nüüd alaliselt elama asutud. Siin on ka igal kohalikul omavalitsusel oluline roll, tagamaks asjakohaste eeskirjade ning ehitus- ja keskkonnajärelevalve abil see, et piirkonna inimesed käitlevad reovett nõuetekohaselt.
 
Toetust saab hakata taotlema SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu. Taotlusvooru avamisest antakse teada üleriigilises meedias ja ka KIKi kodulehel.   

...
Ajakirjade võitjad selgunud!

Alates 15. veebruarist kuni 30. märtsini said koduomanikud vastata küsitlusele

„Ehitisregister ja ehitusseadustik 2018“

Vastajaid oli üle 500 ja tulemused avaldame lähiajal ka kodulehel.

Vastajate vahel läksid loosimisele 14 ajakirja tellimust meie pikaajaliselt koostööpartnerilt Ühinenud Ajakirjad OÜ.

Ajakiri "Kodu ja Aed"

Asendamatu ajakiri sisustajale ja aiasõbrale, kust leiad ideid ja inspiratsiooni aasta igaks päevaks!

Kodu & Aed pakub Sulle kauneid kodusisustusi, professionaalseid & praktilisi nippe ja nõuandeid oma kodu isikupäraseks ja funktsionaalseks muutmisel ning ekspertide väärt nõuandeid koduaia loomiseks, kasvatamiseks ja hooldamiseks.

Ajakirja tellimuse 1 aastaks võitsid:

1.       Taavi K. Väike-Maarjast

2.       Heinar J. Tallinnast

3.       Tiit T. Väätsalt

4.       Ülle F. Maardust

5.       Väino V. Murastest

6.       Marje T. Kolga-jaanist

7.       Ingrid V. Koerust

  

Ajakiri "TM kodu ja ehitus"

Eesti kõige praktilisem ehitusajakiri, mis keskendub koduehituse ja remondiga seotud teemadele, jagatakse praktilist nõu ja soovitatakse materjalivalikut.  

Ajakirja tellimuse 1 aastaks võitsid:

1.       Marika R. Valgu-Vanamõisast

2.       Anni G. Aespast

3.       Jaak T. Tallinnast

4.       Küllike L. Kõrvekülast

5.       Taimi M. Kuressaarest

6.       Anne K. Tallinnast

7.       Marika V. Rakverest


Kõik võitjad on oma võidust teadlikud ja saavad alates maikuust postkasti esimese väljaande.

Veelkord palju õnne ja mõnusat lugemist!

Eesti Omanike Keskliit

 

 

...
Riik toetab päikesepaneelide soetamist 1,4 miljoni euroga

Ettevõtjad, korteriühistud ja omavalitsused saavad alates 23. aprillist küsida KredExist toetust päikesepaneelide paigaldamiseks. Toetust antakse kokku 1,4 miljonit eurot.

See toetus ei ole eramutele. Eramutele saate taotleda väikeelamute renoveerimistoetuse kaudu ka toetust päikesepaneelide paigaldamiseks. Taotlusvoor on veel avatud.

Loe lähemalt: http://kredex.ee/toetus/eraisikule-2/vaikeelamute-rekonstrueerimistoetus/

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ütles, et päikeseenergia osa taastuvenergiast elektri tootmisel on seni olnud väga väike, kuid võiks olla oluliselt suurem.

„Päikeseelektri tootmisseadme kasutamine toob kaasa püsikulude alanemise, kuna päikesest toodetud elektri eest, mida ise ära tarbitakse, ei pea maksma võrgutasusid, aktsiisi ja käibemaksu, mistõttu saavad näiteks ettevõtted olla selle võrra konkurentsivõimelisemad,“ lausus Palo.

Minister selgitas, et Eestis on installeeritud päikesepaneelide mahud väikseimad Euroopas. Samas on päikeseenergeetiline potentsiaal sama suur kui Saksamaal keskmiselt ning aastane päikeseenergia hulk on võrreldav Põhja-Prantsusmaaga.

Toetuse eesmärk on kasvatada taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri osakaalu ning vähendada energia tootmissüsteemist pärinevaid saasteainete heitkogust.

Toetus on suunatud põhiosas väljapoole Tallinna linna ja taotlejateks võivad olla riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused, mittetulundusühingud, äriühingud, sihtasutused, seltsingud või korteriühistud. Tallinnas paikneva hoone ettevõtjast omanik saab toetust taotleda vaid juhul, kui taotleja tegevusalaks on kohustuslik sotsiaalkindlustus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne.

Toetuse määr on kuni 30 protsenti toetatavate tegevuste kulude kogusummast ja kuni 30 000 eurot taotleja kohta. Toetust saab taotleda päikesepaneeli projekteerimise, päikesepaneeli soetamise ja päikesepaneeli paigaldamise kulude katteks.    

Täpsemalt saad lugeda Kredexi kodulehelt.