Uudised Vaata kõiki uudised
...
Riik teeb kingituse miljoneid teenivale põlevkivisektorile, kuid koduomanikud jäetakse külma

Eesti Omanike Keskliit koos kütusesektori esindusorganisatsiooniga Eesti Õliühing edastas augusti lõpus valitsusele ja riigikogule pöördumise palvega võimaldada koduomanikel kütmiseks kasutada erimärgistatud diislikütust. Senini pole riigilt tagasisidet laekunud ja 64 000 koduomanikku esindav keskliit on mures, et võimalus soodsamalt eluruume kütte jääb ka eesootavaks talveks kättesaamatuks.

Hea teada Vaata kõiki artikleid
...
Andry Krass Järva Teatajas: Kui agarusest saab ogarus ehk Paide linna kümme käsku

Ma ei puutu just tihti kokku olukorraga, kus kohalik omavalitsus piirab üldplaneeringuga koduomanike vabadusi jõulisemalt, kui seda teevad üleeestilised seadused. Paraku näib, et ka Paide linn soovib kangesti saada üheks selliseks, mis näeb enda mõtet eelkõige oma elanike ja ettevõtete suunamises, kontrollimises, keelamises ja karistamises.

Toon siinkohal kümme näidet käskudest, mida meile subjektiivsetel kaalutlustel anda soovitakse.
* Maja ümber ehitades tuleb juhinduda sellest, milline on naabri maja.
* Maja välisseina soojustamine on keelatud.

...
Energiatoetused ei järgi võrdse kohtlemise põhimõtet

Eesti Omanike Keskliit tervitab valitsuse abinõusid eratarbijatele energiakandjate hindade kompenseerimisel. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettevalmistatud määruse kohaselt maksab tänu toetustele keskmine gaasitarbija sel kütteperioodil gaasi eest umbes 50%, elektrienergia eest umbes 21% ja kaugkütte eest suurima kaugküttepiirkonna näitel 14% vähem. Omanike Keskliidu esimehe Priidu Pärna sõnul on erinevalt eelmisest aastast oluline ja positiivne muudatus, et toetust ei tule eraldi taotleda ja see rakendub tarbijale automaatselt. Toetused on siiski vaid leevendus probleemile ja oluliselt rohkem raha tuleb tarbijatel kõrgete energiahindade juures taskust välja käia nagunii. Samuti ei arvesta toetused suurperede olukorda, kelle elektritarbimine on võib olla leibkonna suurusest tulenevalt oluliselt suurem.


...
Priidu Pärna Postimehes: Kas sirp ja vasar on meie kultuuripärandi väärtuslikum osa?

Muinsuskaitseamet algatas Sillamäe muinsuskaitseala loomise, mille ajastus paneb hämmastama. Riik tahab ühelt poolt suurendada omandipiiranguid omanikele, kuid samal ajal vähendab mälestiste renoveerimise toetusi, kirjutab Eesti Omanike Keskliidu esimees Priidu Pärna.

Suletud linna säilinud süda koos hiljuti rajatud promenaadiga on tõesti inimesele muljet avaldav. Ukraina sõja taustal on siiski kaheldav väärtustada riiklikul tasandil stalinistliku ajastu arhitektuuri.

Koostatud eksperthinnang ütleb üheselt, et tegemist on Moskva ja Leningradi spetsialiseeritud projekteerimisinstituudi arhitektide loominguga, olles üks paljudest Stalini ajal NSV Liidus planeeritud kaitsetööstust teenindavatest asulatest. Pehmelt öeldes mõjuvad juba aastaid tagasi välja toodud kaitseala loomise põhjendused täna külmajudinaid tekitavatena.