Uudised Vaata kõiki uudised
...
Eesti Omanike Keskliit ja Tallinna Asumiseltside Liit sõlmisid koostööleppe

Koostöö eesmärgiks on parandada koostööd piirkonnaseltside, teiste vabaühenduste ja kohalike omavalitsuste vahel.

Koostöö edendamist toetas ka Tallinna linn, kelle eelarveline toetus jõuab Asumiseltide Liidule läbi Omanike Keskliidu. 

EOKL esimehe Priidu Pärna sõnul on Asumiseltside ja Omanike Keskliidu eesmärgid sarnased, kuna mõlemad seisavad elanike elukeskkonna heaolu eest. Pole vahet, kas kogukondlikus tegevuses osalevad üürnikud või omanikud.

Hea teada Vaata kõiki artikleid
...
Doktoritöö: kaks tegurit, mis pikendavad paneelmajade eluiga

Eestis on ligikaudu 3000 raudbetoon-suurpaneelidest kortermaja, mis ehitatud möödunud sajandi teisel poolel, millest on praeguseks terviklikult renoveeritud kõigest vähem kui kümnendik. TTÜ doktoritöös tuuakse välja kaks tegurit, mis aitavad paneelmajade eluiga oluliselt pikendada.

TTÜs kaitseb kolmapäeval doktoritööd Simo Ilomets, kes uuris, mida on vaja teha vananevate paneelmajade kasutusea pikendamiseks.

Vananevate raudbetoon-suurpaneelelamute tuleviku üle diskuteeritakse mitte ainult Eestis vaid ka naaberriikides. Viimased uuringud nende korterelamute tehnilise seisukorra kohta tõendavad, et majade konstruktsioonid on üldiselt rahuldavas seisus, välja arvatud mõned fassaadid, rõdud ja varikatused.

...
Elektrilevi: Võrgutasu muudatustega saame klientide vajadustele vastavama võrgu

1.juulist toimub muudatusi Elektrilevi võrguteenuse hinnas: keskmine hind langeb ja muutub hinnakujundus. Teenuse hinna langetamisel mängis olulist rolli Elektrilevi kasvanud efektiivsus – hoidsime kokku tegevuskulusid ja saime tänu kaugloetavatele arvestitele vähendada elektrivõrgu kadusid. Selleks, et hinda ka edaspidi pigem languse- kui tõusuteel hoida, on aga veelgi vaja võrgukasutuse tõhusust suurendada – ja siin vajame kliendi abi. Nimelt püüdleme sellise elektrivõrgu poole, mis vastaks võimalikult palju meie klientide tegelikele vajadustele.

Täna on Elektrilevi võrgus ligikaudu 57 000 tarbimiskohta, milles aasta jooksul pole elektrit praktiliselt tarbitud, kuid võrgu valmisolekut on vaja hoida. Kokku moodustab see peaaegu 10% kõikidest tarbimiskohtadest ja sellise valmisoleku kulud kajastuvad praegu teiste võrguteenuse klientide makstavas hinnas. Meil on üle 1100 km liine ja üle 300 alajaama, millest aastas pole ühtegi kWh elektrit läbi liikunud ja mille uuendamiseks tuleks investeerida lähitulevikus ligikaudu 16 miljonit eurot.  

...
Postimees: vingugaasiandur muutus kohustuslikuks

Pärast lastega juhtunud traagilisi õnnetusi asus riik tegutsema ja alates järgmisest aastast peab vingugaasiandur olema eluruumis, kuhu on paigaldatud korstnaga ühendatud gaasiseade. Andur ei ole kohustuslik, kui tehniliste ja ehituslike abinõudega on välistatud vingugaasi teke ja ruumi sattumine.
«Vingugaasianduri paigaldamise kohustus sõltub sellest, kas gaasiseadme töö tulemusel on reaalselt võimalik vingugaasi teke ja selle sattumine ruumiõhku,» selgitas majandusministeeriumi toote ohutuse ja tarbijakaitse talituse nõunik Ago Pelisaar. Õigusakti kohaselt tuleb vingugaasiandur paigaldada igasse eluruumi, kus asub korstnaga ühendatud gaasiseade. Eelkõige on sellisteks gaasil töötavad veesoojendid.