Uudised Vaata kõiki uudised
...
Ühispöördumine taluarhitektuuri toetusprogrammi loomiseks eelarvestrateegia raames

Eesti Omanike Keskliit ja Eesti Muinsuskaitse Selts pöördusid 20.03.2018 nelja ministri:
rahandusminister Toomas Tõniste, maaeluminister Tarmo Tamme, kultuuriminister Indrek Saare ja keskkonnaminister Siim Kiisleri poole ühispöördumisega seoses riigieelarve strateegiaga.

Lp ministrid

Pöördume Teie poole seoses riigieelarve strateegia asjus algavate arutelude ja sellest tulenevate valikutega.

Eesti põhiseaduse preambula kohaselt on meie riigi eesmärk kultuuri ja keele kaitse ja säilitamine tulevastele põlvedele. Uude sajandisse astuv riik peab, lähtudes põhiseaduses kätketud meie olemise mõttest, kujundama ka avaliku raha kasutamise eelistused.

Kultuuripärandi ja muinsuste kaitse on aastaid olnud vaeslapse osas. Taasiseseisvunud Eestis on olulist ainelist tuge saanud mõisahooned mõisakoolide finantseerimise programmi ja kirikud pühakodade renoveerimise programmi toel. Oleks aeg pöörata oluliselt rohkem tähelepanu Eesti enda ainupärase arhitektuuri elus- ja korrashoidmisele. Lisaks mälestisteks tunnistatud rehielamutele, mõisatele ja nende kõrvalhoonetele on maal palju säilitamisväärset miljööväärtuslikku nagu ajaloolised kooli- ja seltsimajad, pritsukuurid,
talusüdamed, tuulikud, vesiveskid, raudteehooned jne.

Ehitismälestiste ja miljööväärtuslike objektide korrashoidmine on seotud omanikele oluliste
lisakulutustega. Mälestiseks olemine tähendab renoveerimisel muinsuskaitse eritingimuste
koostamist, projekteerimisel ja ehitamisel saab kasutada vaid erinõuetele vastavaid ettevõtteid, kelle hind on sellevõrra kallim. Lisaks omanikule oluline pidev kooskõlastamise ja muu haldusmenetluse kulu. Kitsendada ja mitte hüvitada pole kooskõlas põhiseaduse omandi pühaduse ja proportsionaalsuse põhimõttega. Kui ühiskond tahab, et ka eraomandis olevad ehitismälestised säiliksid, siis peab maksumaksja sinna samamoodi investeerima koos eraomanikuga.

Hea teada Vaata kõiki artikleid
...
Postimees: Kredex hakkab kontrollima, keda vallad riigi üürimajadesse paigutavad

Valitsuse otsusel asutakse kõikjal Eesti peagi rajama sotsiaalkortereid, et vallad saaksid neisse elama panna kahte sihtrühma kuulujaid – liikuva töökohaga ja kehval elujärjel olevaid inimesi. Selgub, et hoonete ehitamiseks ja korrastamiseks raha jagama pandud Kredex hakkab ka kontrollima, et teistesse elanikkonna rühmadesse kuulujaid neisse ei satuks.
 
Uurisime Kredexi esindajalt Joonas Kergelt, mis sihtrühmad investeeringutoetuse määruse  kohaselt hooneis elada tohivad ja mis edasi saama hakkab. Paraku selgub, et määrus on küll sihtrühmad üsna täpselt määratlenud, aga sisuliselt võib neis elama hakata kes iganes. Kontrollid aga tulevad.

AP: Kuidas on tagatud, et omavalitsused üürivad neid kortereid välja just «mobiilse töötaja sihtgrupile» ja «sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud sihtgrupile»? Kuidas need kaks sihtgruppi täpselt sõnastatud on (kui lühike ühes kohas töötamine muudab töötaja mobiilseks ja milline sihtgrupp on seaduse mõistes «sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud»)?

JK: Mobiilne töötaja on isik, kes vahetab elukohta tulenevalt töökoha asukohast või selle muutumisest ja kellel on kehtiv töö- või teenistussuhe või kellega sõlmitakse töö- või teenistusleping.  
Sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud sihtgrupp on isikud, kelle omandis ei ole kohaliku omavalitsuse üksuse halduspiirides elamiskõlblikku eluruumi ning kellel ei ole sissetuleku puudumise, madala sissetuleku või muu objektiivse asjaolu tõttu võimalik eluruumi turutingimustel üürida.
Sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud sihtgrupi moodustavad sealhulgas asenduskoduteenuselt ellu astunud noored, puudega või erivajadusega isikud, töövõimekaotusega isikud, lasterikkad pered, üksikvanemaga pered, kinnipidamisasutusest vabanenud isikud, õnnetusjuhtumi tagajärjel eluaseme kaotanud isikud, eakad, tühjenevatest haldamata korterelamutest kohaliku omavalitsuse poolt pakutavasse üürikorterisse ümber kolida soovivad isikud ning madala sissetulekuga isikud.   

...
Postimees: Tallinna Vesi võib hiigelnõude saada kolme kuu pärast

Tallinna inimesed ja ettevõtted pole sugugi unustanud, et nad maksid aastate jooksul vee eest ilmselt liiga kõrget hinda. Tallinna Vesi võib hiigelnõude kaela saada kõige varem kolme kuu pärast.
Tallinna Vee ja konkurentsiameti vaheline vägikaikavedu jõudis esimese lõpplahenduseni mullu detsembris, mil riigikohus otsustas, et vee-ettevõte peab lahti ütlema oma vanast, 2011. aastal kivisse raiutud hinnakirjast ja koostama uue, regulaatoriga kooskõlastatud veetariifi. Sisuliselt tähendab see seda, et tallinlased maksid kuue aasta jooksul vee eest liiga kõrget hinda.

Järgmisel päeval pärast kohtuotsust ilmus välja Eesti Omanike Keskliit, kes lubas hakata koguma veetarbijate nõudeid, et ülemäära makstud veetasu kohtu kaudu tagasi nõuda. Jutt käis kohati kuni paarikümne miljoni euro suurusest hagist. Pärast seda tekkis pikaks ajaks vaikus, osalistest polnud kuulda kippu ega kõppu.

Veesaaga kerkis taas päevakorda veebruari lõpus, mil Tallinna Vesi esitas viimaks regulaatorile oma seisukoha, kui suur võiks kuupmeetri vee hind pealinnas ja Sauel olla. Nad ei rääkinud summadest, kuid andsid selgelt mõista, et soovivad vee eest saada sisuliselt sama palju raha nagu varemgi.


Kingitus ettevõttelt jäi saamata

Omanike Keskliidu esimees, tuntud notar Priidu Pärna polnud sellega rahul. Tema sõnul on veefirma taotlus õhku täis ja hinnasoov kuni veerandi võrra mõistlikust kõrgem. "Meie lootus on, et konkurentsiamet seda hinda ei kooskõlasta ja palub ettevõttel esitada uue taotluse," sõnas ta.

Praegu on Pärna aga äraootaval seisukohal. "Jälgime taktikalist võitlust riigi ja ettevõtte vahel," kirjeldas Pärna omanike keskliidu positsiooni. Nagu öeldud, uurib ja puurib konkurentsiamet veebruari lõpus saabunud uut taotlust. Otsuse, kas see on mõistlik ja õiglane, teeb regulaator hiljemalt kolme kuu pärast.

"Enne seda pole meil kuskilt kinni hakata" lausus Pärna. Kuigi riigikohus leidis, et Tallinna Vee hinnakujundus pole aastaid olnud kulupõhine, ei tulnud protsentuaalselt välja, kui palju veetarbijad teenuse eest rohkem maksid.

...
Delfi: mida ette võtta tegelasega, kel korteriühistu ees suur võlg?

Kuigi enamik meist tasub oma maksed korteriühistu ees korralikult ära, siis on ka neid, kes selle vastu suurt huvi ei tunne.

Eesti korteriühistute liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi sõnul on majandamiskulude võlgnikud korteriühistute üks suuremaid probleeme. Ta soovitab võlaga hakata tegelema kohe kui maksed lakkavad.

"Kindlasti mitte võlga kuhjuma jätta, vaid otsida aktiivselt võimalusi kokkuleppeks näiteks perioodiliste osamaksete tasumise näol," kõlab Mardi soovitus. "Võlanõute menetlemisel on kuldreegl, milleks on kiirus. Mida kauem võlanõude menetlusega tegeletakse, seda kallimaks muutub menetlus ja probleemseks raha saamine. Samuti on oluline teada, et uuest seadusest tulenev pandiõigus korteriühistutele tagab eelisnõudeõiguse maksimaalselt ühe aasta majandamiskulude suuruses summas."

Üks võimalus on minna ka kohtusse. Mõnel kohtuistungil on kohus teinud ettepaneku lõpetada korteriühistu võlavaidlus kohtuliku kompromissiga. Mida see tähendab?

"Vastavalt kohtu ettepanekule peaksite alustama võlgnikuga läbirääkimisi, leidmaks ühisosa kohtuvaidluse kokkuleppega lõpetamiseks," selgitab Eesti korteriühistute liidu jurist Margus Saulep ajakirja Elamu uues numbris. "Võlanõuete puhul on võlgnikud leppinud ühistutega näiteks kokku võla tasumises perioodiliste osamaksetega."

Kui kompromissläbirääkimised on edukad, vormistavad pooled kohtuliku kompromisslepingu, milles on ära näidatud võla likvideerimise tingimused, sealhulgas maksetähtajad. "Kompromissleping edastatakse kohtule kinnitamiseks.