Uudised Vaata kõiki uudised
...
Tulemas Energiapäev "Energiasäästlik mõtteviis hoonetes - kuidas tegutseda?"

Euroopa Komisjoni eestvedamisel toimuvad EUSEW 2017 raames taas riikides üleeuroopalised energiasäästualased üritused, milles osaleb ka meie partner MTÜ ESAKODA.


Teisipäeval, 6. juunil algusega kl 9.15

Euroopa Liidu maja I korruse infosaalis, Rävala pst 4, Tallinnas toimub 

TASUTA ENERGIAPÄEV 

Oodatud on koduomanikud, kohaliku omavalitsuse töötajad, väike- ja korterelamute elanikud, ametkondade ja erinevate elualade esindajad

REGISTREERUDA saate omanikud@omanikud.ee või kuuskragnar@gmail.com

Hea teada Vaata kõiki artikleid
...
Üürielamute programm võtab selgema kuju

Kohalikele omavalitsustele uute üürimajade ehitamiseks või vanade renoveerimiseks eraldatav 60 miljonit eurot on üks suuremaid summasid, mida Eesti riik on eluasemefondi uuendamisse ja parendamisse viimase 25 aasta jooksul eraldanud. Ettevõtjad kahtlevad, kas selle jagamine on piisavalt hästi läbi mõeldud.
Maksimaalne toetussumma ühe omavalitsuse kohta kõigi taotlusvoorude peale kokku on kuni 2,5 miljonit eurot. Taotlusprojekte võib omavalitsus esitada mitmes voorus, aga kuni piirsumma 2,5 miljoni täitumiseni. Riigi osa igas projektis on 50%, millele omavalitsus (KOV) liidab teist sama palju, projekte hindab KredEx.    

Uut hoonet ei tohi omavalitsus müüa varem kui 20 aasta pärast, renoveeritud hoonet 15 aasta pärast. Samuti on kohalikul omavalitsusel kohustus pidada arvestust korterite üürimise kohta: vajadusel saab KredEx sellekohast informatsiooni küsida ja kontrollida, samuti teha paikvaatlust. Kui KOV on toetusetingimuste vastu eksinud, võib KredExi toetuse osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kinnitab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. 

...
Liidu seisukohad tehnovõrkude talumistasude õiglase regulatsiooni kehtestamise kohta

Saatsime Riigikogu õiguskomisjonile seisukohad tehnovõrgu talumise tasu muutmise seaduse eelnõu suhtes (405 SE).

Austatud Jaanus Karilaid

Tehnovõrkude talumistasude õiglase regulatsiooni kehtestamine on meie jaoks olnud aastaid põhimõtteline küsimus, mille lahendamine peab näitama riigi suhtumist põhiseadusega kaitstud eraomandisse. Demokraatlikus õigusriigis ei saa ühiskond avalikke huve teostada üksikisiku arvelt seda hüvitamata, nagu see on juhtunud tehnovõrkude talumisega.

EOKL leiab, et 405SE on samm õiges suunas, kuid ei lahenda siiski õiglaselt tehnovõrkude talumistasude määramist, kuna hüvitised ei ole piisavad või vähenevad võrreldes kehtivaga. 

...
Mida päästeamet ehitamisel kontrollib

Ehitusloa saamiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada vähemalt eelprojekti staadiumis ehitusprojekt, rääkis päästeameti ehituskontrolli teenuse ekspert Margus Piik.


Omavalitsus kooskõlastab selle päästeametiga. Puuduste korral päästeamet kooskõlastust ei anna ning projekti puudused märgitakse ehitisregistrisse. 

Alles siis, kui kõik on korras, saab kohalik omavalitsus anda välja ehitusloa ja tohib ehitama hakata.