Uudised Vaata kõiki uudised
...
Toetused Tallinna ja Tartu korteriühistutele

Nüüd, kus kõikides kortermajades on olemas korteriühistud ja paljudes otsustatud ka see, kuidas hakatakse maja valitsema, ongi aeg edasi tegutseda.
Juba uue korteriomandi ja korteriühistu seaduse tegemisel tõime välja olulise muudatuse, mis kaasneb uue seadusega - majad, kus varem polnud korteriühistut, saavad taotleda toetusi ja loomulikult ka remondilaenu küsida.

Tänaseks on meil andmed Tallinna ja Tartu kohta.

TALLINN:

1. ENERGIAMÄRGISE TOETUS KORTERIÜHISTUTELE
Lähemalt saate lugeda Tallinna linna kodulehelt

2. FASSAADID KORDA TOETUS
Lähemalt saate lugeda siit.

3. HOOVID KORDA TOETUS
Lähemalt saate lugeda siit.

4. KORTERIÜHISTUTE KOOLITAMISE TOETAMINE
Lähemalt saate lugeda siit.

5. RÕDUDE JA VARIKATUSTE TOETUS
Lähemalt saate lugeda siit.

6. MITTETULUNDUSTEGEVUSE TOETAMINE LINNAMAJANDUSVALDKONNAS
Lähemalt saate lugeda siit.

TARTU

1. Asfalteerimistoetus

Alates 2003. aastast saavad korteriühistud taotleda toetust elamute ümbruse korrastamiseks. Toetust saab taotleda järgmiseks eelarveaastaks. Selleks peab korteriühistu hiljemalt 1. septembriks esitama linnamajanduse osakonnale taotlus kirjeldusega, mida soovitakse teha, asfalteeritava ala alusplaani, garantiikirja omapoolse finantseerimise kohta, asfalteeritava ala kohta käiva ehitusprojekti (juhul kui soovitakse korrastada olemasolevat asfalti, pole ehitusprojekti vaja), ehitusmaksumuse kalkulatsiooni kolmelt ettevõttelt.  Soovitavalt võiksid ühistud oma taotlused esitada juunis või juulis, et eelarve koostamisel sellega arvestada. Volikogu määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/427112013030

Lisainfo: Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna teehoolduse spetsialist Marko Metsma (736 1288, marko.metsma@raad.tartu.ee) või linnamajanduse osakonna riigihangete spetsialist Riina Lill (736 1265, riina.lill@raad.tartu.ee). 

Hea teada Vaata kõiki artikleid
...
SEB Pank: Millised eeltööd ootavad korteriühistut enne laenuotsuse tegemist?

Korterelamu renoveerimine on pikaajaline protsess. Juhatusel tuleb organiseerida hoone ülevaatus, teha ühistu liikmete seas selgitustööd ja saada kooskõlastused. Millest tuleks alustada, kui on näha, et käes on hetk hakata remondi jaoks laenu taotlema, räägib SEB Panga äriklientide osakonna kliendihaldur Sirje Astel.

„Kui korteriühistu liikmed on otsustanud, et elamu renoveerimine on vajalik või möödapääsmatu, tuleb alustada selle ülevaatusest, et selgitada välja remonditööde maht. Selleks võib tellida ehitusekspertiisi või energiaauditi. Viimane on vajalik juhul, kui eesmärgiks on energiasääst ning täpsed arvutused selleks,“ selgitab SEB Panga äriklientide osakonna kliendihaldur Sirje Astel. Ehitusekspertiisi saab tellida ehitusinsenerilt või -ettevõttelt, kellel on vastav tegevusluba, mida saab kontrollida majandustegevuse registrist.

SEB Pank ei ole koostanud eraldi nimekirja ehitusekspertiisi koostajatest ja ehitusfirmadest, aga näiteks KredExi kodulehelt leiab need spetsialistid, kellega KredEx on energiasäästuprojektides koostööd teinud ja kes on pädevad korraldama nii elamu ülevaatust, koostama projekti kui ka koguma ehituse hinnapakkumisi ja neid analüüsima. Kuna korteriühistul on ehitustööde perioodiks vaja leida omanikujärelevalve spetsialist, kes kaitseks nende huve ehituse ajal ja aitaks pidada läbirääkimisi ehitajaga, siis on mõttekas kaasata järelevalve juba ettevalmistusperioodil. Lisaks tuleb kohalikult omavalitsuselt ehitusloa saamiseks tellida tõenäoliselt ka ehitusprojekt.    

Auditi ja projekti hind sõltub hoonest ja planeeritavatest töödest. Juhatusel tasub küsida nii ehitusekspertiisi/energiaauditi kui ka omanikujärelevalve ja ehitajate leidmiseks hinnapakkumisi, et nende seast sobilik valida. Selleks peaks aga ühistul olema juba kogutud teatud rahaline reserv eeltööde finantseerimiseks ja ehitustööde omafinantseeringuks, mis on näiteks renoveerimislaenu puhul minimaalselt 10%.

Avage laenukalkulaator rahavoogude planeerimiseks.

...
Omanike Keskliidu volikogu koosolekul anti kätte „Koduomaniku Sõber 2017“ auhind.

Riigikohus valiti koduomanike hääletusel petitsioon.ee keskkonnas ülekaalukalt selle tiitli vääriliseks. Auhinna võttis vastu Riigikohtu esimees Priit Pikamäe.

Pikamäe tänas koduomanikke ja liidu juhtkonda ja pidas lühikese tänukõne. Pikamäe arvas, et auhind on antud kogu kohtusüsteemile, sest konkreetne kaasus on läbinud kõik kolm kohtuastet ja saanud õiglase lahendi. Langetatud otsuse kohaselt alluvad Tallinna Vee hinnad Konkurentsiameti üldisele järelevalvele ja vee-ettevõtja on aastaid omanikelt ülemäärast vee hinda küsinud. Nüüd on koduomanikel õigus esitada nõue ja osa raha tagasi saada.

Priit ja Priidu


Koduomaniku Kiusaja 2017 oli Elektrilevi, kes kehtestas alates 01.01.2018 püsitasude süsteemi, mille kohaselt kasvasid eelkõige väikese tarbimisega majapidamiste elektriarved. Kiusaja ei saa auhinda ja teda ei kutsuta üritusele.

...
Riigikogus käimas jäätmeseaduse teine lugemine

Jäätmeseaduse uus versioon on ette valmistatud keskkonnaõiguse korrastamise raames ning asendab seni kehtinud jäätmeseaduse ja pakendiseaduse. 
Elanikkonna ja jäätmekäitlusettevõtete jaoks on üks olulisem muudatus olmejäätmete veo teenuse hinna kujunemine
Selleks, et motiveerida inimesi senisest enam sortima jäätmeid, tuleb uue korra järgi prügiveo arvel eraldi näidata hinnad liigiti kogutud jäätmete ja segaolmejäätmete eest. Kuna liigiti kogutud jäätmete äraandmine on oluliselt odavam segaolmejäätmete äraandmisest, saab arvel hinna erinevuse väljatoomisel kliente motiveerida näiteks paberit ja pakendeid segaolmejäätmetesse mitte viskama. Selleks, et muuta selgemaks avalike kogumismahutite kasutamine, ühtlustatakse seaduses prügikonteinerite värvilahendused vastavalt pakendijäätme liigile, mida sinna tohib visata. Uued paberi- ja kartongpakendijäätmete mahutid peavad olema sinised, klaaspakendijäätmete mahutid rohelised ning segapakendi jäätmete mahutid kollased. Olemasolevaid kogumismahuteid üle värvima ei pea, kuna see on liiga kulukas. Täpsustatakse tootjate ja tootjavastutusorganisatsiooni rahalise tagatise nõudeid. Probleemtoote tootja rahaline tagatis peab katma nii tema poolt turule lastud toodetest tekkinud jäätmete käitlemise korraldamise kui ka käitlemise kulud. Näiteks, kui metsast leitakse rehvihunnik, siis see koristatakse ja kulud kaetakse tagatisest. Muudatusi on ka vanarehvide, patarei- ja akujäätmete ning kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumise ja taaskasutamise korraldamises. Edaspidi on nende toodete tootjad ehk valmistajad või maaletoojad, kohustatud liituma või sõlmima lepingu tootjavastutusorganisatsiooniga. Seni oli see vabatahtlik.