Uudised Vaata kõiki uudised
...
Omanike Keskliit: ehituskeeluvööndi vähendamine oleks murdepunkt omanikke ahistavas seadusloomes

Eesti Omanike Keskliit toetab Riigikogus algatatud eelnõud, millega vähendatakse ranna ja kalda ehituskeeluvööndit. 25 aastat tagasi kehtestatud omandikitsendus väärib ülevaatamist, kuna piirab omanikel oluliselt omandiõiguse teostamist. Kuna omand on põhiseadusega kaitstud põhiõigus, siis peab olema selle piiramine põhjendatud ja proportsionaalne. 

Rannale lähemale ehitamine ei ohusta loodust, kuna ehitustehnoloogiad on oluliselt arenenud, samuti et takista väiksem kaitsevöönd rannas liikumist, kasvanud on ka omavalitsuste võimekus planeerimisel ja ehitusjärelvalve teostamisel. 

Hea teada Vaata kõiki artikleid
...
Arhitektuuripärandi ümarlaua märgukiri Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule

Kodanikuinitsiatiivil toimiv arhitektuuripärandi ümarlaud saatis Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule märgukirja Eesti Vabariigi 2022. aasta Riigieelarve eelnõule. 

Kirja terviktekst:
Eesti on Euroopa riik. See tähendab euroopalike väärtuste hindamist, nende rakendamist riigi, kohaliku omavalitsuse ja kodaniku tasemel, nende väärtuste kaitsmist ning ohustavate tegurite maksimaalset ennetamist. 


...
Arukas sordib, arutu põletab!?

Saatsime Keskkonnaministeeriumile kirja kooskõlastusringil oleva keskkonnatasude seaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus eelnõu kohta ning juhtisime tähelepanu, et jätkates jäätmete põletamist, ei saavuta me riigina kunagi ringlussevõtu protsente.

Kirja täistekst:
Eelnõu seletuskirjas tuuakse välja, et muudatuste eesmärk on jäätmete liigiti kogumise, taaskasutamise ja ringlussevõtu sihtarvude suurendamine. Selleks tõstetakse ohtlike ja tavajäätmete (v.a põlevkivijäätmete) ladestustasu, mis on olnud muutumatu aastast 2015. 

...
MKM omanikele: elektrituru leevendusmeetmed on väljatöötamisel

MKM saatis Omanike Keskliidu ettepanekutele vastuse.

Vastuses Eesti Omanike Keskliidu saadetud kirjale, toob majandus ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) välja kavandatavad lahendused elektri hinnatõusu mõju leevendamiseks tarbijate toimetulekule.

Oma pöördumises leidis keskliit, et tarbijatelt tuleks lõpetada taastuvenergiatasu nõudmine või siis kompenseerida see tootjale riigieelarvest. MKM tõi välja, et taastuvenergiatasu kasutatakse kehtiva taastuvelektri toetusskeemi finantseerimiseks ning selle välja maksmist ei saa seetõttu lõpetada.