Uudised Vaata kõiki uudised
...
Justiitsministeerium avab taas arutelu korteriomandi- ja korteriühistuseaduse üle

Justiisministeerium saatis huvigruppidele ja ka Omanike Keskliidule arvamuse avaldamiseks eelnõu väljatöötamiskavatsuse (VTK), millega soovitakse lahendada kehtiva korteriomandi ja korteriühistuseaduse rakendamisel seni üles kerkinud probleemid.


Hea teada Vaata kõiki artikleid
...
Indrek Veso: Kurb päev Eesti looduskaitsele ja metsaomanikele

Eesti põhiseaduse § 32 kohaselt Igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud. Igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Kitsendused sätestab seadus. Võrdne õigus omandiõiguse piirangute talumise hüvitisele peaks põhiseaduse kohaselt laienema kõigile metsaomanikele.     

...
Räägi kaasa ja avalda arvamust jäätmete liigiti kogumise teemal

Eesti Omanike Keskliidule saadeti arvamuse andmiseks keskkonnaministri määruse eelnõu, mis kajastab muudatusi jäätmete liigiti kogumises. Kogume oma liikmete arvamused ja tähelepanekud kokku, et esitada liidupoolsed ettepanekud keskkonnaministrile.

...
Päästeamet: Küttesüsteemide portaal

Päästeameti loodud küttesüsteemide portaal koondab edaspidi kõik pottseppade ja korstnapühkijate tehtud tööd. Küttesüsteemide portaali eesmärk on omada ülevaadet Eestis kasutusel olevatest tahkeküttesüsteemidest ning nende ohutusest, vähendada küttekolletest alguse saanud tulekahjude ja neis hukkunute arvu.