Uudised Vaata kõiki uudised
...
Omanike Keskliit: omanikule tuleb hüvitada topelt bürokraatia ja ebamõistliku vastutusega seotud kulud

Eesti Omanike Keskliit saatis Muinsuskaitseametile teabenõude seoses ehitismälestiste ja muinsuskaitse all olevate ehitistega, soovides teada, kui palju ehitisi on muinsuskaitseliste piirangutega hõlmatud ning missuguses mahus on toetatud riikliku kaitse all olevate ehitiste omanike.

Liit on aktiivselt osalenud Muinsuskaitseameti poolt korraldatavatel uute muinsuskaitsealade moodustamiseks korraldatud koosolekutel nii Tartus, Pärnus kui ka Paides ning erinevatel aruteludel, kuid selgeid vastuseid, miks riik on asunud nii jõuliselt eraomandit piirama, saanud ei ole. 

Hea teada Vaata kõiki artikleid
...
Priidu Pärna Maalehes: Mis saab tuhandetest kehtivatest üürilepingutest, mis sõlmiti enne uut üüriseadust?

Olen ühes üürikorteris elanud juba üle kümne aasta, seega olen pikaajaline üürnik. 2021. aasta algul aga hakkas kehtima uus üüriseadus, samas paljudel üürnikel on vanad lepingud, mis sõlmitud enne 2021. aastat. Tean, et uue üüriseadusega on mõned punktid muutunud, kuid kuna minu lepingut pole muudetud ehk käesoleval aastal minuga uut üürilepingut pole sõlmitud, kas siis minu suhtes kehtivad uue või vana seaduse sätted?

Kas nüüd saab omanik lihtsalt niisama suuliselt uusi nõudeid esitada? Või tuleb omanikul sel juhul algatada ka lepingu muutmine?

Mis siis kehtib – kas uued nõuded või see, mis on varasemalt sõlmitud lepingutes sätestatud?

...
Eramute renoveerimisest ja energiatõhususest

Iga päev on teemaks kõrge energiahind ning valitsus on välja pakkunud kompensatsioonimehhanisme. Samas on selge, et kõige tõhusam meede kodumajapidamises energiakulude kontrolli alla saamiseks, on oma kodu renoveerimine ja taastuvenergia lahenduste loomine. Saatsime eile rahandusministrile ning majandus- ja taristuministrile kirja, kus uurime, kui palju vahendeid on plaanis järgmisel aastal suunata lisaks kortermajade renoveerimisele ka eramajade renoveerimiseks.

Kirja täistekst:
Euroopa Liidu rohelepe kui ka taasterahastu (RRF) seavad kõrged sihid ning kirjeldavad võimalusi, kuidas parandada elukeskkonda ning soodustada taastuvenergia kasutuselevõttu.

...
TTJA: Kütteperiood on käes - gaasiseadmed vajavad hooldust!

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tuletab seoses läheneva kütteperioodiga meelde, et gaasiseadmeid ja nendega seotud korstnaid ning ventilatsiooni tuleb regulaarselt hooldada ja kontrollida (vaata siit).

Gaasiseadme hooldamist ja temaga seotud korstna hooldustöid ei tohi ise teha. Gaasitorustike ja seadmete remonti ning hooldust võib teha ainult vastavat eripädevust omav isik, kelle kohta leiab infot majandustegevuse registrist ja TTJA järelevalve infosüsteemist. Gaasiseadme korstnat tohib puhastada ainult pädev korstnapühkija.