Uudised Vaata kõiki uudised
...
Saatsime võlaõigusseaduse muudatusettepanekud Riigikogu õiguskomisjonile

Täna, 16.10.2002 saatsime Riigikogu õiguskomisjonile meiepoolsed muudatusettepanekud, mis puudutavad omaniku ja üürniku vahelisi suhteid.

Loodame, et Riigikogu nendega ka arvestab.

Hea teada Vaata kõiki artikleid
...
Veel saab taotleda toetust ehitismälestise hooldamiseks, konserveerimiseks kuni 31.10.2020

Muinsuskaitseameti kaudu saab taotleda toetust omandireformi reservfondist ehitismälestise hooldamiseks, remontimiseks, konserveerimiseks, restaureerimiseks ja taastamiseks.

...
Justiitsministeerium jättis metsaomanike põhiõigusi riivava seaduseelnõu kooskõlastuseta

Justiitsministeerium jättis Rahandusministeeriumi koostatud planeerimisseaduse muutmise eelnõu kooskõlastamata, kuna selline põhiõiguste riive eeldab põhjalikumat mõjude analüüsi ja ka hüvitamise vajaduse kaalumist.

...
Korterelamu tehaselise rekonstueerimise toetus. Taotlusvoor avaneb 01.11.2020

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning KredEx valmistavad ette pilootprojekti, mis loob eeldused korterelamute rekonstrueerimise kiirendamiseks ja selle maksumuse vähendamiseks. Peagi saab riigi toel korda teha tüüpprojektiga ehitatud korterelamuid, kasutades selleks tehases toodetud elemente.