Hea Koduomanik


Eesti Omanike Keskliit on huvitatud Teie arvamusest seoses 01.07.2015 jõustunud ehitusseadustikuga ja ehitisregistri kasutuskogemustega.

Eelmine küsitlus toimus 2016.a kevadel. Vaatame, kas kahe aastaga on midagi muutunud?

Juhul, kui Teil on eelnimetatud seadusega ja ehitisregistriga olnud kokkupuuteid, siis oleksime tänulikud nii positiivse, kui negatiivse info eest.


Saadud tagasiside põhjal kujundab Eesti Omanike Keskliit seisukoha seaduse rakendamise mõjudest koduomanikele, esitades vajadusel ka omapoolsed ettepanekud olemasolevate regulatsioonide parandamiseks. 


Aega vastamiseks on kuni 30. märtsini 2018


Kõikide aktiivsete vastajate vahel loosime välja:

- 7 tasuta 1 aasta tellimust ajakirjale "Kodu ja Aed" ja

- 7 tasuta 1 aasta tellimust ajakirjale "TM kodu ja ehitus"

Võitjatega võtame ise ühendust aprillikuu alguses.


Palume täita alljärgnev küsitlus: