Koduomaniku uuring

Hea koduomanik, omanikke ühendav Eesti Omanike Keskliit on läbi viimas uuringut, et teadvustada ja laiemalt kaardistada koduomaniku olukorda. 

Energiakriis on välja toonud kitsaskohad Eesti energiapoliitikas ja elamuehituses, hoonete renoveerimises ning energiasäästlikkuses. Liit on omanike ja tarbijate huvide eest seismisel teinud valitsusele mitmeid ettepanekuid ning märgukirju energiakriisi leevandamiseks ja renoveerimisvõimaluste avardamiseks. Möödunud kütteperiood pani paljud koduomanikud raskesse seisu ning eesootav talvine kütteperiood ei pruugi tulla lihtsam. Kõige efektiivsem energiakulude kokkuhoid tuleb oma kodu renoveerimisest. 

Seepärast soovimegi omanike tagasisidet, missugune on tänane kodumajade seisukord. Kas olemasolevad renoveerimis ja energiakandjate väljavahetamise võimalused on piisavad, omanikud on teadlikud ning kasutavad välja pakutavaid võimalusi.

Palun leia aeg ning vasta küsimustele!

KODUOMANIKU UURING