Väikeelamute rekonstrueerimistoetuses

KredExi väikeelamute rekonstrueerimistoetuse eesmärk on väikeelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine, energiakulude vähendamine, taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine, paranenud energiatõhususega eluruumide arv ja primaarenergia aastase tarbimise sääst.

Terviklikul rekonstrueerimisel saab toetust vastavalt piirkonnale kuni 50% tööde kogumaksumusest maksimaalselt 40 000 eurot. 

Taotleja tingimused:
 • taotleja omandis on üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu ning
 • väikeelamu on taotleja alaline elukoht ning
 • on olemas omafinantseering vähemalt osas, mida toetus ei kata.

Toetuse määr ja maksimaalne toetussumma:
 • Üksikute tööde puhul on toetuse määr 20% abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot väikeelamu kohta.
 • Terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta:
  • Tallinnas ja Tartu linnas asustusüksusena 30% ja 20 000 eurot
  • Harku vallas, Jõelähtme vallas, Kiili vallas, Maardu linnas, Rae vallas, Saku vallas, Saue vallas, välja arvatud endise Kernu valla ja Nissi valla maa-alal 2017. aasta 14.oktoobri seisuga, Viimsi vallas, Luunja vallas, Kambja vallas ja Tartu valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga ning endise Tähtvere valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga 40% ja 30 000 eurot 
  • kahes eelnevas punktis nimetamata asustus- ja haldusüksuses 50% ja 40 000   eurot
 • Päikesepaneelide soetamise ning paigaldamisega seotud kulu 30% ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta kuni 20 000 eurot.
 • Siseviimistluse taastamisega seotud kulu on abikõlblik kuni 5% ulatuses rekonstrueerimistööde kogumaksumusest, kuid tervikliku rekonstrueerimise puhul mitte enam kui 2000 eurot ja muul juhul mitte enam kui 1000 eurot.
Täpsemad tingimused ja nõuded, dokumentatsioon on siin