Toetus kortermajale

Riik kuulutas välja korteriühistutele mõeldud päikesepaneelide toetuse taotlusvooru. Taotlusvoor avati 11.07.22 ja kestab kuni toetuste eelarve ammendumiseni.

Eesmärk on toetada korteriomanike võimekust investeerida tegevustesse, mis soodustavad hoonete energiatõhusust ja lokaalse taastuvenergia kasutuselevõttu. 

Korterelamu päikesepaneelide toetus sobib, kui:
  • korterelamu on kasutusele võetud enne 2000. aastat ja selles on kolm või enam korteriomandit
  • korterelamus on rohkem kui viis korteriomandit, peab korteriomanditest vähemalt 80 % olema vähemalt viie erineva füüsilise isiku omandis. Kui korterelamus on kuni viis korteriomandit, peab igal korteriomandil olema erinev füüsilisest isikust omanik.
Toetuse määr ja suurim toetussumma:
  • 30% (sh ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalve) juhul, kui energiatootmisseadmega kompenseeritakse osaliselt või täielikult korterelamu üldelektri tarbimine.
  • 40% (sh ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalve) juhul, kui energiatootmisseadmega kompenseeritakse osaliselt või täielikult korterelamu üldelektri ja eluruumide elektri tarbimine või energiatootmisseade integreeritakse katuse või fassaadi kattematerjalidesse või energiatootmisseadmele lisaks paigaldatakse energiat salvestav seade.
  • Suurim toetussumma taotleja kohta on 150 000 eurot.
  • Omafinantseeringu määr peab katma projekti abikõlblikest kuludest selle osa, mida toetusest ei hüvitata.