Energiakulude hüvitamine kortermajade elanikele

Kortermajas elaval leibkonnal tuleb esiteks selgeks teha, kas ta kuulub sihtgruppi ning teiseks, kas arvel esitatud elektri-, gaasi- ja kaugküttekulud on kajastatud vastavalt nõuetele.   

Meetme kohaselt hüvitatakse alla keskmise sissetulekuga peredele osaliselt elektri-, gaasi- ja kaugkütte hinnatõus. Peredele hüvitatakse 80% energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh). Need ühikumaksumused sisaldavad käibemaksu, võrgutasusid, aktsiise ja taastuvenergiatasu.

Oluline on vaadata üle arvel esitatu:
1) Kulude hüvitamise taotluseks esitatud arvel peab kirjas olema ka kõik kogukulud eurodes ning samuti mahud kWh-s, MWh-s või kuupmeetrites (m3) korteri või ruutmeetri kohta. 
2) Kaugküttega piirkonnas kiirema menetluse huvides ka kaugkütet pakkuva ettevõtte ja võrgupiirkonna nimetuse.

KÜ ei pea arvet ümber tegema, piisab kui kõik vajalikud arvestused (energiakulude teisaldamine kWh, MWh või m3 alusel) on lisatud arvele eraldi faili või dokumendina.

Kui Sinu korteriühistu jääb hätta Sulle korrektse arve esitamisega, siis saame Sind aidata. Saada oma arve Eesti Omanike Keskliidule aadressil energiaarvestus@omanikud.ee. Vaatame Sinu arve üle ning saame anda Sulle nõu ja abi või ka juhendada, missugust infot oma KÜ raamatupidajalt küsida ning saada.

Saada oma arve koos kontaktidega aadressile energiaarvestus@omanikud.ee