Eesti Omanike Keskliit

Meie põhitegevuseks on seista koduomanike huvide ja õiguste eest. Oleme toeks kinnisvaraomanike ühiste algatuste läbiviimisel ning sekkume, kui omanikele üritatakse liiga teha. 

Soovime kaasa rääkida kodumajapidamist puudutavas seadusloomes nii kohalikul tasandil kui ka koostöös valitsusasutustega.

Meil on mitmeid partnervabaühendusi, kellega koos oleme tugevamad huvikaitses ja oma liikmete esindamisel.
Paljud toimingud koduomanike huvide esindamisel on isiklikumat laadi – oleme aidanud lahendada näiteks koduomaniku ja korteriühistu vahelisi konflikte, olnud nõu ja jõuga abiks kodukeskkonda ohustavate detailplaneeringute vaidlustamisel ning osaleme mitmetes muudes ettevõtmistes, kus hädas olev koduomanik ei soovi oma nime eksponeerida.

2019.a  on meie prioriteetideks:

 -          Hoiame silma peal üürituru tasakaalustatud kaasajastamisel

-          Oleme kaasatud Vabariigi Valitsuse omandireformi komisjoni töösse, kus nõuame omandireformi lõpetamist ja ka õigusjärgsete omanike huvidega arvestamist

-          Jälgime, kuidas plaanitakse ellu viia riiklikku üürimajade programmi, mis meie arvates kahjustab omanike huve ja rikub vaba turu reegleid

-          Nõustame hätta jäänud omanikke, kel on probleeme uue korteriomandi ja korteriühistu seadusega

-          Jälgime uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse rakendamist ning sellega seotud kohtupraktikat;

-          Korraldame koostöös omavalitsustega liikmete nõustamispäevi maakonnakeskustes.

-          Vajadusel koondame omanike nõudeid kommunaalettevõtete vastu, kes ei ole austanud monopolide ohjamise seadust ja kipuvad ahneks minema

-          Jälgime uue ehitusseadustiku rakendamist, mis on kaasa toonud ebamõistlikud ministri määrused ja piiravad majaomanike vabadust teha oma kodus ehitus- ja renoveerimistöid

-          Oleme kinnisvaramaksu kehtestamise ja maamaksuvabastuse kaotamise vastu