Eesti Omanike Keskliit

Meie põhitegevuseks on seista koduomanike huvide ja õiguste eest. Oleme toeks kinnisvaraomanike ühiste algatuste läbiviimisel ning sekkume, kui omanikele üritatakse liiga teha. 

Soovime kaasa rääkida kodumajapidamist puudutavas seadusloomes nii kohalikul tasandil kui ka koostöös valitsusasutustega.

Meil on mitmeid partnervabaühendusi, kellega koos oleme tugevamad huvikaitses ja oma liikmete esindamisel.
Paljud toimingud koduomanike huvide esindamisel on isiklikumat laadi – oleme aidanud lahendada näiteks koduomaniku ja korteriühistu vahelisi konflikte, olnud nõu ja jõuga abiks kodukeskkonda ohustavate detailplaneeringute vaidlustamisel ning osaleme mitmetes muudes ettevõtmistes, kus hädas olev koduomanik ei soovi oma nime eksponeerida.

2017.a  on meie prioriteetideks:

1. 01.01. 2018 kehtima hakkava uue korteriomandi ja korteriühistu seaduse teavitustegevus, omanike konsulteerimine ja juriidiline abi

2. Koostöö kogukonnaseltsidega seoses uute seaduste teavitustööga.

3. Üüriseadustiku ülevaatamine ja kaasajastamise ettepanekute tegemine.

4. Riiklike kompensatsioonisüsteemide väljatöötamise jälgimine ja ettepanekute tegemine

5. Sundvõõrandamisseadusele paranduste ja ettepanekute tegemine

6. Riiklike renoveerimistoetuste taotlemise võimaluste täiendamise tagamine ja ettepanekute tegemine. 

7. Looduskaitseliste piirangute hüvitamise küsimustes kaasarääkimine

8. Metsaseaduse eelnõul silma peal hoida