Omanike Keskliit on kodutarbijate esindusühendus

Oleme Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) koostööpartneriks. Esitasime oma kandidatuuri ja visiooni tarbijate huvide eest seismisel TTJAle ning saime positiivse tagasiside. Liidu ülesandeks, lisaks sellele mida ka täna igapäevaselt teeme (osalemine õigusloome protsessis, õigusabi ja info jagamine ning nõustamine), on energia, vee, jäätmete, kommunaalteenuste jt sarnastes valdkondades analüüsida tarbijate huvide kaitstust ja osaleda Tarbijavaidluste komisjoni töös. 

Liidu kompetents läbi inimeste, kes teevad tööd liidu juhatuses ja volikogus, on laiahaardeline. Juhtorganitesse kuuluvad inimesed, kelle põhitöö valdkondlik haaratus on alates ehitustehniliste lahenduste projekteerimisest ja kinnisvarahaldusteenuste pakkumise ning nõustamiseni kuni juriidilise õigusnõustamise ning esindamiseni. Seega liiduna omame laia kompetentsi erinevates valdkondades, mis puudutavad tarbijate ja omanike õigusi, kohustus ning võimalusi.

Olles tarbijaühendus, on liidu eesmärk kaitsta ning edendada tarbijate õigusi ja huve, tõsta tarbijate teadlikkust kodude tehnilise seisukorra parandamise, ohutuse, energeetika- ja renoveerimisalastes küsimustes. Korraldada tarbijakaitsealast teavitamist, nõustada, abistada ning esindada tarbijat, korraldada tarbijakaitsealaseid uuringuid ning teha koostööd tarbijakaitse järelevalveasutustega.

Liidu üks edukamaid tarbijate eest seismisi oli tegevus AS Tallinna Vee aastatepikkuse ülemäärase veehinna alandamiseks. Kogusime kokku üle 500 huvitatud Tallinna Vee kliendi, kelle selja taga olid tuhanded veetarbijad, tellisime õigusanalüüsi ja asusime koguma nõudeid, et nõuda tagasi aastatepikkune ülemäärane veehind. Kuna Tallinna Vesi otsustas lõpuks 2019.a lõpetada kohtuvaidlused riigiga ja leppida ca 30% hinnalangusega eratarbijatele, siis leidsime, et oleme saavutanud soovitud eesmärgi survegrupina. 

Ka Sina saad anda teada ja juhtida tähelepanu teemadele, olgu selleks siis üldhuviteenuste lepingu tüüptingimused, mille osas tekib küsimusi või tunduvad liialt teenuspakkuja kesksed, aga ka kitsaskohtadele seadusloomes. Saada oma tähelepanekud aadressile liikmed@omanikud.ee