Partnerid

Eesti Omanike Keskliit teeb koostööd mitmete organisatsioonidega  

Meie partneriteks on:

säästva renoveerimise logo
Säästva Renoveerimise Infokeskus, kellega oleme sõlminud koostööleppe ajalooliselt väljakujunenud harmooniliste miljööväärtuslike piirkondade jätkusuutliku arengu kaitseks.

eesti kaunis kodu 200

Eesti Kodukaunistamise Ühendus kellega koostööleppest tulenevalt  tegutseme ühises vaimus kaitsmaks välja kujunenud elukeskkondi omavolilise ehitustegevuse ning sobimatute planeeringute vastu.

maksumaksjate liit

Eesti Maksumaksjate Liit, kellega teeme tugevat koostööd maamaksu ja muude omandimaksude küsimustes. 

kredex logo 200

Sihtasutus KredEx, kellega sõlmitud koostööleppe raames teeme koostööd toetamaks elamufondi renoveerimist ning soojapidavuse tõstmist. EOKL initsiatiivil võttis KredEx  vastu otsuste toetada eraldi meetme kaudu tagastatud majade renoveerimist. 

naabrusvalve

Naabrusvalve, kellega sõlmitud koostööleppe raames seisame hea kodude- ja elukeskkondade turvalisuse eest.

uipi uus logo

Rahvusvaheline Kinnisvaraomanike Keskliit (UIPI)
Rahvusvahelise Kinnisvaraomanike Keskliidu (UIPI ehk Union Internationale De La Propriete Immobiliere) näol on tegemist ühe võimsama kodanikuühiskonna organisatsiooniga maailmas.