UIPI

Rahvusvaheline Kinnisvaraomanike Keskliit (UIPI)

Rahvusvahelise Kinnisvaraomanike Keskliidu (UIPI ehk pr. k Union Internationale De La Propriete Immobiliere) näol on tegemist ühe võimsama kodanikuühiskonna organisatsiooniga maailmas.
Rahvusvahelise Kinnisvaraomanike Keskliidu (UIPI ehk Union Internationale De La Propriete Immobiliere) näol on tegemist ühe võimsama kodanikuühiskonna organisatsiooniga maailmas.

UIPI on asutatud 1923. aastal Prantsusmaal, hetkel peakorteriga Brüsselis, tegemist on ainsa rahvusvahelise organisatsiooniga, mis on esindanud kinnisvara omanike huve ning kaitsnud nende õigusi üle maailma juba viimase 85 aasta jooksul. UIPI liikmeteks on 23 riigi liikmesorganisatsiooni esindab sadu tuhandeid Euroopa ja ka muu maailma kodu- ja kinnisvaraomanikke üle Euroopa.

UIPI esindab väikse ja keskmise suurusega kinnisvara omanikke, peaasjalikult maja- ning koduomanikke. Tegeledes peamiselt teemadega nagu kinnisvara maksustamine, üüripiirmäärad, kinnisvara õigusvastane võõrandamine, energia säästu küsimused, eluasemeprobleemid ning laiemalt kõigi kinnisvara puudutavate küsimustega.

UIPI on tänasel päeval fokusseerunud oma jõupingutused mõjutamaks Euroopa Liidu institutsioonide ning Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetavaid direktiive ja seadusandlust, mis puudutavad kinnisvara küsimusi.

UIPI  püüd on olnud mõjutada Euroopa Liidu institutsioone ja avalikku arvamust läbi pressikonverentside ja deklaratsioonide erinevate kinnisvara kasutamise piirangute ning koormiste tühistamiseks ning isikliku kinnisvara omamise laiemaks propageerimiseks.

UIPI praegune president on Kreeka üks tunnustatumaid juriste Stratos Paradias.

Lisainfot organisatsiooni kohta saab aadressilt www.uipi.com