Hea teada

Koduomanike Kongressil võeti vastu Koduomanike manifest 2015

facebook
28.jaanuar 2015
Uuenenud volikogu koosseis koostas Koduomaniku manifesti 2015, mis ühehäälselt Koduomanike Kongressil ka heaks kiideti ja mida asutakse ka ellu viima käesoleva tegevusaasta jooksul.  Koduomanike manifest 2015

Olla peremeheks oma  kodus on läbi aegade olnud eestlaste suurimaks unistuseks. Praeguseks on Eesti  Euroopas üks kõrgeima koduomanike osakaaluga riik. Kodu  omamine peab olema võimalik kõigile Eestimaa elanikele ning see ei tohi muutuda vaid kitsa eliidi õiguseks. Kuid kodude rajamist takistavad üha suurenevad ehitus- ja haldamiskulud ning koduomanike huvide eiramine.

1. märtsil toimuvatel Riigikogu valimistel tuleb anda erakondadele uued volitused. Koduomanik peab hoolega kaaluma, milline poliitiline jõud ja programm esindavad kõige paremini tema huve. Hoolimata valimiste tulemusest on Eesti Omanike Keskliidu kohustus seista endiselt tugevana kinnisvaraomanike õiguste eest, et riik suhtuks omanikesse lugupidamisega  ning väärtustaks koduomanikuks olemist.

Eesti Omanike Keskliidu lähi-eesmärkideks on:

I Üüriseadustiku ülevaatamine ja kaasajastamine

Omanike huvid peavad olema puuküürnike vastu paremini kaitstud ning üüritulude maksustamisel olgu üüritulust lubatud maha arvata põhjendatud kulutused.

II Riigipoolsete renoveerimistoetuste jätkumine ning nende mahu suurendamine


Tuleb jätkata omanike õigusküsimustes nõustamist ja kodude renoveerimiseks toetuste hankimist. Energiasääst on märksõna, mille poole me oma kodudega peame tüürima, vaid sel moel me suudaksime kodukulusid kontrolli all hoida. Tuleb hoolitseda, et riik jätkaks vastavaid toetusprogramme.

III Riiklike kompensatsioonimehhanismide väljatöötamise tagamine


Olgu selleks loodus- või muinsuskaitsealased piirangud, tehnovõrkude ja –rajatiste talumiskohustus, omandi võõrandamine seoses Rail Balticu trassiga või igaühe õigus kasutada võõrast kinnisasja – kui omanike õigusi piiratakse avalikes huvides, siis peab riik tagama selle eest ka kohese ja õiglase kompensatsiooni.

IV Riikliku poliitika muutmine,  mis puudutab kodu ja omandiga seotud kulusid


Koduomanike ootusi on petetud kerge kütteõli aktsiisisoodustuse kaotamisega ja   gaasiaktsiisi  tõstmisega. Me peame olema valvsad ja seisma selliste algatuste vastu!

Juba täna me oleme oma enam kui 64 500 liikmega oluliseks jõuks, mis  suudab mõjutada nii riiki kui ka monopole arvestama  koduomanike huvidega!

Kutsume kõiki koduomanikke liituma Eesti Omanike Keskliiduga ning seisma oma õiguste eest ühtsena. Ei tohi lubada  seisukohta, et avalikes huvides on  eraomandi kitsendused alati lubatud. Valitsus peab aru saama, et  omanikel on lisaks paljudele kohustustele riigi suhtes ka õigused ja põhjendatud ootused.

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki