Hea teada

PM Tarbija24: Rõdul suitsetamist võib hakata reguleerima korteriühistu

facebook
26.mai 2016
Ettepanekul keelustada rõdudel ja akendel suitsetamine puudub sotsiaalministeeriumi hinnangul põhjendatud alus, kuid tervisenäitajate parandamise nimel kaalutakse suitsetamist vähendavaid alternatiive.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tutvustas ettepanekuid tubakaseaduse edasiseks muutmiseks, muuhulgas oli arutelu all kortermajade rõdudel ja akendel suitsetamise keelamine ning tubakatoodete riigisisese kaugmüügi keelamine, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Üks ettepanekutest on kortermajade rõdudel ja akendel suitsetamise keeld, mille tõstatas tervise arengu instituut (TAI). «Ettepanek on ühelt poolt hea, sest selles osas on laekunud nii TAI-le, terviseametile kui sotsiaalministeeriumile abipalveid ja kaebusi,» märgib sotsiaalministeerium.

Hetkel kehtiv tubakaseadus ei kaitse mittesuitsetajate õigust tervisele, kui ühistus on häälteenamus suitsetajate käes ning rõdudel ja akendel suitsetamine tähendab, et suits levib ventilatsiooniavade ja akende kaudu ka mittesuitsetajateni. «Mittesuitsetava elanikkonna kaitseks oleks vajalik tänasest parem kaitsev regulatsioon, sest probleem on reaalne ja häirivaks teguriks paljudele inimestele,» märkis ministeerium.

Teiselt on ettepanek ministeeriumi hinnangul problemaatiline, sest puudub mõjuanalüüs ja seetõttu ka põhjendatud alus, et probleemi seaduse tasandil lahendamine on efektiivseim variant. «Alternatiivne võimalus oleks akendel ja rõdudel suitsetamist reguleerida korteriühistute sisekorraeeskirjades,» tutvustas Ossinovski ministeeriumi seisukohta.

Samuti on arutuse all e-sigareti tarvitamise keelamine sarnaselt suitsetamise keelule kaupluse müügisaalis, korterelamu koridoris, trepikojas ning korterelamu üldkasutatavates ruumides. «E-sigareti kasutamine avalikes ruumides, kus tavasigaretti ei tohi kasutada, taastab suitsetamise nähtavust läbi suitsetamisele ainuomase käeliigutuse ning taastab suitsetamise sotsiaalset aktsepteeritavust,» on TAI märkinud.

Samuti on TAI arvates järelvalve keerukas, kuna kaugelt ei ole võimalik aru saada, kas tegemist on tavasigareti või e-sigaretiga. Samuti on läbi uurimata e-sigareti aurude tervisemõju nii suitsetajale kui tema ümber olevatele inimestele. Ka selles küsimuses ministeeriumil kindlat seisukohta praegu ei ole ning ettepanek valitsusele on kujundada selles küsimuses seisukoht.

Kindlasti soovib sotsiaalministeerium keelustada tubakatoodete riigisisese kaugmüügi. «Kui kaugmüüki mitte keelustada, siis tubakatoodete ning nendega seonduvate toodete kättesaadavus ei väheneks, piiriülese kaugmüügi keeld ei oleks piisavalt efektiivne,» lisas Ossinovski.

Keeld seisneb tubakatoodete ja seonduvate toodete riigisisese e-kaubanduse, telefoni- ja kataloogimüügi ning muude sarnaste müügiviiside keelustamises. Samuti ei oleks tarbijal enam võimalik neid tooteid otse koju või postkontorisse tellida, mistõttu peab tarbija ostusoovi korral neile ise järgi minema, mis omakorda vähendab nende toodete kättesaadavust, seisab memorandumis.

Samuti soovib Ossinovski muuta tubakatoodete ja nendega seonduvate toodete müügil dokumendi küsimise kohustuslikuks, kui tegu ei ole ilmselgelt täisealise isikuga.

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki