Hea teada

EPL: Tuuleenergeetika ei vaja enam taastuva energia tasu

facebook
20.juuni 2016

Eesti taastuvenergia koja juht Rene Tammist kirjutas (EPL 13.6), et tuulikute hind on üle 50% langenud ja tootlikkus paranenud. Sellest tuleks energiapoliitikas teha vajalikud järeldused: lõpetada subsiidiumite maksmine.

Praegu makstakse tuule abil elektri tootjale taastuva energia tasu (subsiidiumi), et motiveerida tuulikute valdkonna arendamist. Subsiidiumi katteallikas on elektritarbijate arvetel märgitud taastuva energia tasu, mille suurus sõltub tarvitatud elektri hulgast (kWh).

Elektritarbimine on ajas muutuv, elektrivõrk koos elektri tootjatega peab neile muutustele reageerima, sest tarbimine ja tootmine peavad kogu aeg tasakaalus olema. Elektritarbija vajab voolu ka siis, kui tuult ei ole. Tuulevaikuses peab tuuliku asemel keegi teine elektri kindlustama ja see paneb lisakoormuse elektrisüsteemi stabiilsuse tagamisele.

Siiani on elektrisüsteemi stabiilsuse parimad tagajad hüdroelektrijaamad, milles veevoolu hulga muutmisega saab operatiivselt suurendada või vähendada toodetava elektri hulka. Need võimalused on aga Eestis väga väiksed. Mitmes riigis on loodud ka hüdroakumulatsiooni jaamad, mis väikse elektritarbimise olukorras pumpavad elektri abil vett veehoidlasse. Suure tarbimise ajal kasutatakse seda vett jälle elektri tootmiseks. Sellel põhimõttel paindlik reguleerimisvõimalus Eestis puudub.

Elektri tootmise ühekülgsus tuulikute kujul ei taga varustuskindlust ja see-pärast pole mõtet taastuva energia tasudega nende juurdeehitamist liialt motiveerida. Piisava motivatsiooni tagab loo alguses märgitud tehniline areng. Kuni meil ei ole rajatud elektri tootmist ja tarbimist stabiliseerivat uut süsteemi, pole põlevkivi baasil elektri tootmisest võimalik loobuda.Tammist märgib, et 2020. aastaks alanevad akude hinnad märgatavalt. See loob tulevikus võimaluse soodsa tuulega väikse tarbimise korral elektrit salvestada ja tuulevaiksel ajal või suure tarbimise korral katta akudest puuduv elektrivajadus ning sellega muutuda stabiliseerimissüsteemi arvestatavaks osaks. Elektrivõrgu stabiliseeriv süsteem ei maksa vähe ja kui tuulikute osakaal järjest suureneb, maksab elektri tootmise ja tarbimise tasakaalustamine ka järjest suuremaid summasid. Praegused elektri tuulegeneraatorid aga ei panusta süsteemi tasakaalus hoidmisse. Selleks et meil jätkuks elektrit isegi lühiaegsel tuulevaiksel ajal, peab tuulegeneraatorite võimsus olema dubleeritud teistel energiakandjatel töötavate generaatorite ja salvestusvõimsustega.

Artikli autor: Väino Rajangu

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki