Hea teada

PM: Riigikohus andis järjekordses tuulikuvaidluses õiguse kohalikule elanikule

facebook
11.oktoober 2016
Riigikohus rahuldas täna Varbla vallaelaniku kaebuse ja tühistas Tamba tuulegeneraatorite ehitus- ja kasutusload, kuna planeeringu elluviimise käigus püstitati oluliselt kõrgemad tuulikud kui detailplaneeringus ette nähtud.

Vaidlus Varbla valla elaniku Arne Albergi, vallavalitsuse ja Tambla-Mäli tuuleelektrijaama rajanud ja arendava ettevõtte Tuuleenergia OÜ vahel algas 2013. aastal. Vaidlustatud ehitusload on vald väljastanud aastatel 2006 ja 2012.

Riigikohtu halduskolleegium märgib otsuses, et tuulikutüübi muutmine iseenesest ei ole õigusvastane, kui sellega ei kahjustata avalikku huvi või kolmandate isikute õigusi. «Praegusel juhul muudeti aga lisaks tuulikutüübile ka mitmeid ehitise parameetreid, sealhulgas tuulikute kõrgust. Nii on detailplaneeringus lubatud 85 meetri asemel lubatud ehituslubades ehitada 149,5 meetri kõrgused tuulikud,» seisab otsuses.

«Samas on kõrguse piirangul naabrite õigusi kaitsev toime, mille järgimine on ehitusloa andmisel üks esmastest põhinõuetest,» teatab riigikohus.

Seaduse kohaselt tuleb ehitus- ja kasutuslubade andmisse kaasata igaüks, kelle puhul on võimalik ette näha, et haldusakt võib piirata tema õigusi. Kõnealusel juhul seda aga ei tehtud. Lubatud kõrgusepiirangut aga ületati oluliselt ja ilmselgelt. Lisaks ei kaalunud vald võimalust jätta kasutusload ehituslubade puuduste ja tuulikute mõjude tõttu andmata.

Kõnealused rikkumised on kolleegiumi hinnangul piisavad, et tunnistada tuulikutele antud ehitus- ja kasutusload formaalselt ja materiaalselt õigusvastasteks.

«On selge, et kasutuslubade tühistamine selles kohtuasjas toob kaasa ettevõtlusvabaduse olulise riive, sest kehtivaid ehituslubasid usaldades on tehtud märkimisväärne investeering, tuulikud on püstitatud ja need töötavad,» märgib riigikohtus.

Eelnevat arvestades peab riigikohtu kolleegium oluliseks rõhutada, et vallal on õigus ja kohustus uuesti kaaluda kasutuslubade andmist, järgides kõiki kehtivaid õigusnorme.

Seejuures on võimalik n-ö lõplike kasutuslubade andmise otsustamiseni anda ka ajutised kasutusload. See võib olla vajalik muu hulgas selleks, et mõõta tegelikku tuulikutest lähtuvat müra. Samuti võib vastandlike õiguste ja huvide vahel kohase tasakaalu saavutamiseks n-ö lõplikes kasutuslubades kehtestada ka kõrvaltingimusi.

Mis saab edasi?


Varbla vallavanem Sivar Tõnisson tõdes, et riigikohtu otsus on veel liiga värske, et rääkida sellest, mis juba ehitatud tuulikutega nüüd edasi saab. Küll aga kinnitas ta, et otsus oli mingil määral siiski üllatus. «Ikka loodad viimase hetkeni, et mingisugune mõistuse hääl jääb peale, aga nii ta on,» lausus ta.

Kuidas saab aga olla nii, et detailplaneeringus on tuulikute maksimaalseks kõrguseks 85 meetrit, ent ehituslubades 148 meetrit? «Asi on selles, et detailplaneering tehti kümme aastat tagasi ja tehnoloogia on vahepeal lihtsalt arenenud,» selgitas Tõnisson lühidalt.

Artikli autor: Liis Velsker

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki