Hea teada

Justiitsministeerium: E-õiguskeskkonna portaalis on varsti kättesaadavad Euroopa pärimismääruse dünaamilised vormid

facebook
24.oktoober 2016
24.10.2016 Lõppes justiitsministeeriumi juhitud projekt, mille tulemusena on lähiajal e-õiguskeskkonna portaali kaudu kättesaadavad nii Euroopa pärimistunnistuse kui selle avalduse dünaamilised vormid. Projekti tulemusena koostati juhised info kättesaadavuse parandamiseks infotehnoloogiliste vahendite abil rahvusvahelistes pärimisküsimustes.

E-õiguskeskkonna testamendiregistrite liidestamise projekti käigus analüüsiti piiriülese pärimismenetluse tõhustamise võimalusi läbi infotehnoloogiliste vahendite. Peamise teemana keskenduti Euroopa Liidu kodanike testamentide elektroonilisele registreerimisele ning testamendiga seotud andmevahetusele liikmesriikide vahel.

„Pärimismenetluse läbiviimise raames on väga oluline tagada, et testament, millest sõltub inimese viimase tahte täitmine, jõuaks õigel ajal pärimismenetluse läbiviijani sõltumata riigipiiridest,“ rääkis justiitsministeeriumis projekti juhtinud Elen Kraavik.  

Projekti raames läbiviidud uuringute põhjal selgusid mitmed õiguslikud ja tehnilised takistused, mis ei võimalda õigustatud huvi korral kodanikul, tema esindajal või notaril teisest liikmesriigist teabele juurdepääsu. Takistuste kõrvaldamise võimalusi arutati Euroopa Liidu Nõukogu ekspertgrupis koos liikmesriikide ja notariaadi esindajatega ning koostati ettepanekud poliitilise ja tehnilise koosvõime ning info kättesaadavuse parandamiseks. Ettepanekute kohaselt loodaks Euroopa e-õiguskeskkonna portaali täiendavad interaktiivsed mugavad võimalused info edastamiseks nii kodanikele kui õiguspraktikutele. Nimetatud portaali jaoks loodi koos Euroopa Komisjoniga ka Euroopa pärimistunnistuse ja selle avalduse dünaamilised, veebis täidetavad vormid, mis lihtsustavad vormi täitmise ja tulevikus ka edastamise protsessi.

„Kui Euroopa pärimistunnistuse ja selle avalduse vormid tehakse portaalis kättesaadavaks juba lähiajal, siis tehniliste arenduste elluviimine, võimaldamaks tõhusamat ja turvalisemat juurdepääsu testamendiga seotud teabele, saab olema juba jätkuprojektide tegevus järgnevatel aastatel,“ selgitas Kraavik.

Projekti raames tehti koostööd Euroopa testamendiregistrite võrgustiku ühingu (ENRWA), Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu, Eesti Notarite Koja ning Euroopa Liidu liikmesriikidega, kellest projekti panustasid Leedu, Ungari, Itaalia, Hispaania, Bulgaaria, Kreeka ja Austria, kuid vastavas Euroopa Liidu Nõukogu e-Justice ekspertgrupi töös osalesid 20 liikmesriigi esindajad.

Projekt „Further developments in the area of interconnection of registers of wills“  leidis aset ajavahemikul 01.10.2015 – 30.09.2016 ning seda rahastas Euroopa Komisjon.  

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki