Hea teada

Postimees: Kinnisvara hindamine paneb vara väärtuse paika

facebook
19.detsember 2016
Kinnisvara hindamisteenust tellivad peamiselt inimesed, kes soovivad oma kodu müüa või siis pangalaenu tagatisena kasutada. Kinnisvara hindamine on korteri, üksikelamu, põllumaa, metsamaa ja muu sellise turuväärtuse leidmine. Lihtsalt öeldes on kinnisvara hindamise tulemuseks väärtus, mille eest oleks võimalik hinnatav vara kindlal ajaperioodil maha müüa.

Muidugi silmas peab pidama seda, et tegu ei ole müügihinna, vaid turuhinnaga. Kinnisvara hindamise tulemus on nö hinnanguline õiglane väärtus, mille eest võiks hindamise väärtuse kuupäeval hinnatava varaga teostada tehingu (ost-müük).

Kinnisvara hindamist tellitakse peamiselt ostu-müügi tehingute teostamiseks, kus siis ostja poolel on krediidiasutusest pangalaenu saamiseks vaja hinnata soetatav vara (korter, maja vms). Vaja läheb hindamist laenutagatiseks krediidiasutusele. Samuti teatud juhtudel ka

lisalaenutagatiseks. Veel tellivad hindamist isikud, kes soovivad teada saada oma vara väärtust, et hiljem see avalikus pakkumises  maha müüa.

Kinnisvara hindavad isikud, kellele on vastavad teadmised ja kvalifikatsioon kinnisvara hindamiseks. Kinnisvarahindaja peab tundma majanduses ja kinnisvaraturul toimuvat ning oskama hinnata olukorda erinevates hinnatavates turupiirkondades. Näiteks võib tuua Jõgeva ja Jõgevamaa kinnisvaraturu, et hindaja peaks üldiselt teadma, kui palju tehinguid on mingil perioodil tehtud, milliste varadega peamiselt kaubeldakse ja mis on üldine hinnatase.


Kinnisvara väärtust mõjutavad tegurid

Kinnisvara hindamisel pööratakse tähelepanu mitmetele vara väärtust mõjutavatele teguritele. Peamisteks teguriteks on hinnatava vara seisukord, pindala, asukoht. Samuti vaadatakse hinnatava vara puhul, mis küttesüsteemi kasutatakse (korteri ja maja puhul), vee- ja kanalisatsioonivarustuse olemasolu ja seisukorda. Seisukorda määratakse üldiselt järgmiste kriteeriumite järgi:

Väga hea – kvaliteetne remont, kasutatud keskmisest kallimaid viimistlusmaterjale, keskmisest kallim sanitaartehnika.

Hea – remonditud, uus sanitaartehnika.

Rahuldav – keskmine seisukord, uksed-aknad vahetamata, vajab sanitaarremonti, elamiskõlblik, remont moraalselt vananenud.

Halb (remonti vajav) – elamiskõlbmatu.

Nimetatud kriteeriumid ei ole muidugi lõplikud, tegelikkuses on kriteeriume palju rohkem.

Pindala puhul on enamasti lihtne – mida suurem pindala, seda rohkem vara võiks väärt olla. Samuti peab arvestama, et üldjuhul pindala suurenemisel väheneb ruutmeetri hind ja vastupidi.

Asukoha puhul vaadatakse piirkonna kinnisvaraturu efektiivsust, kui palju on tehtud tehinguid, kui usaldusväärne on info tehtud tehingutega. Arvestatakse hinnatava vara kaugust suurematest keskustest (valla ja maakonnakeskused), samuti põhilistest sotsiaalobjektidest (poed, koolid, lasteaiad jne).

Jõgeva puhul võib öelda, et kinnisvara turg on ajas muutunud üha efektiivsemaks ning ka kinnisvarahinnad üldiselt on kasvanud.


Müüja peab andma hindajale objektiivset infot

Kinnisvara hindamisel on väga oluline, et info objekti kohta oleks üheselt mõistetav, täpne ning ilma puudusteta. On oluline ka see, et hindamise tellija annaks õiget infot.

Kui kinnisvara hindaja käib objekti üle vaatamas, siis hindajal peab olema ligipääs kõikidesse korteri või elamu ruumidesse, samuti kui on olemas ka kõrvalhooned, siis ka nendesse, et hindamine tuleks objektiivne ning hindajal oleks terviklik ülevaade hinnatavast varast. Üksikelamute puhul aitaks hindajat ka projektide, jooniste ja ruumiplaneeringute olemasolu, mis samuti annab parema ülevaate hinnatavast varast nii hindajale kui ka hiljem eksperthinnangu kasutajale (enamasti krediidiasutus).

Artikli autor Arco Vara hindaja Sander Lillo.

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki