Hea teada

Maaleht: Haldusreform toob kaasa veerand miljonit aadressimuutust

facebook
19.jaanuar 2017
Uued aadressid vajavad harjumist, osaga on aga üsna võimatu harjuda. Näiteks kui aadressis tuleb kaks korda kirjutada "Paide linn". Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõuniku Kadri Teller-Sepa sõnul muudetakse aadressiandmed registrites automaatselt ehk masskannetena maa-ameti poolt pärast kohalikke valimisi tänavu oktoobris.

“Inimesed ega omavalitsused ise ei pea registrites muudatusi tegema, kuid kindlasti vajab uus aadress harjumist,” märgib Teller-Sepp.

Uue aadressi teadmine väldib segadusi

Samas on omavalitsustel tähtis roll valla- ja linnaelanike aadressimuudatustest teavitamisel. Kas siis oma kodulehel, kohalikus lehes või muul moel. Seda kõike seepärast, et muutuvad paljude valdade nimed, mõned endised vallad ühinevad linnaga ja hakkavad kandma linna liiginime, mõnel pool muutuvad külanimed.

“Aadresside koguarv, mis hetkel teada olevate liitumiste korral muutub, puudutab kuni 130 000 üksikelamut ja ärihoonet ning teist sama palju kortereid – nii on ühtekokku sisulisi muutusi aadressides tulemas umbes 260 000,” hindab olukorda maa-ameti aadressiandmete osakonna juhataja Mall Kivisalu.

Tehniliselt (registrites kasutatavad koodid jmt) muutub andmeid küll mitu korda rohkem, kuid tavakodanikke see ei puuduta.

Kivisalu kinnitusel omavalitsuste varasemate liitumiste korral aadressimuudatustega seotud kulusid riik neile seni katnud ei ole.

Ühinenud linnades ja valdades võivad hakata segadust tekitama ka ühesugused tänavanimed. Nende eristamiseks on oluline teada asula nime ja kasutada just ametlikku aadressikuju. Näiteks hajaasustuses moodustub aadress maakonna, omavalitsuse, küla ja talu nimest.

Ühinemiskokkulepete kinnitamise järel selgub, kui palju tekib ühes omavalitsuses samanimelisi külasid, mille muutmise järel aadressid samuti osaliselt muutuvad. Rahandusministeeriumi andmetel puudutavad need ligemale sadat samanimelist küla, neist natuke üle pooltel tuleb kindlasti nime muuta.

Lahenduseks võib olla ka küla liitmine naaberkülaga või mitme samasuguse külanime muutmine.

“Tunnetuslik muutus on aga ilmselt suurem kohtades, kus vallad ühinevad linnaks ning linna sisse tekivad külad,” selgitab Teller-Sepp.

Aadressil kordub “Paide linn”

Aadressandmete süsteemi eest vastutab maa-amet, mille kodulehel saab eesseisvate muudatustega täpsemalt tutvuda.

Kuna tekkinud linnad ja vallad võivad oma territooriumi piires moodustada nii linnaosasid kui ka osavaldasid, on võimalik näiteks linna-linnade teke, sest kui liitunud omavalitsus otsustatakse määratleda linnana, siis sellise linna sisse võivad jääda nii alevid, alevikud, külad kui ka teised linnad.

Nii võib tekkida omajagu aadresse, mis ei pruugi inimestele meeldida ja tekitavad segadust.

“Ilmselt on harjumatu hakata maapiirkonnas kasutama näiteks sellist aadressi: “Järva maakond, Paide linn, Mäeküla, Vahtra”. Praeguse Paide linna aadressid aga hakkavad välja nägema näiteks nii: “Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Pikk tn 1”,” toob maa-amet oma kodulehel esmapilgul kummastava näite.

Kadri Teller-Sepa sõnul valmistuvad aadressimuudatusteks kõik asutused, kelle töö on sellest mõjutatud. Teiste hulgas näiteks häirekeskus, et tagada kiiresti väljakutsetele jõudmine.

Aadresside täpsusest sõltub ka kirjade ning postipakkide tõrgeteta ja operatiivne kojukanne.

Omniva kommunikatsioonispetsialisti Mattias Kaivi kinnitusel on Eestis hetkel kokku ligikaudu 600 000 postkasti. Mitut neist ootavad aadressimuudatused, on aga veel raske öelda.Sihtnumbri roll kasvab

Haldusreformist tulenevad muudatused tähendavad suuremat koormust ka Omniva infosüsteemidele, nendib ta. Kindlasti suureneb sel perioodil käsitsi muudetavate ja parandamist vajavate aadresside hulk märgatavalt. Oluline on, et koostöös siseministeeriumi ning kohalike omavalitsustega saaksid uute omavalitsuste aadresside ja postiindeksite süsteemid kiiresti korrastatud.

“Olenemata, kui suurt segadust muudatused esialgu võivad tekitada, siis korrektselt adresseeritud pakid ja kirjad toimetame ikka saajatele kohale,” rõhutab Kaiv võimalikult täpsete aadresside tähtsust.

Kuna mitmed vallad liituvad ning tekib päris mitmeid juhtumeid, kus samas vallas on vähemalt esialgu kaks samanimelist küla ning talu, siis seda olulisemat rolli hakkab kandma postiindeks ehk sihtnumber. Mõnel juhul võib haldusreformi tulemusena muutuda ka aadressi postiindeks, lisab ta.

Artikli autor Rein Raudvere

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022