Hea teada

Priidu Pärna Maalehes: Kuidas jagada hooneühistu korteriomanikele?

facebook
28.veebruar 2017
Mismoodi pantida hooneühistu liikmesust ja miks võib see olla keeruline?   
Kuidas täpselt vormistada likvideerimisel oleva hooneühistu korterite üleandmine korterivaldajatele ja kas selleks peavad kõik minema üheaegselt notari juurde?   

Hooneühistu liikmemaksu ehk liikmesust saab pantida laenu katteks. Selline tehing peab olema notariaalselt tõestatud hooneühistuseaduse kohaselt ja notaril on kohustus see pant saata nähtavakstegemiseks ka äriregistri pidajale. Hooneühistu liikmesuse pantimisel on tegu õiguse pantimisega ja mitte korteri enda pantimisega. Kui pandiga tagatud nõuet ei täideta ja laenu ei tagastata, võib pandipidaja-laenuandja nõuda hooneühistu liikmesuse sundmüüki. Selleks peab pandipidaja esmalt pöörduma kohtusse, kes siis tema nõuet tunnustaks. Kohtuotsuse alusel saaks pöörduda kohtutäituri poole. See kohmakas, lisakulusid põhjustav ja aeganõudev menetlus on põhjuseks, miks pangad ei taha hooneühistu liikmesust võtta laenu tagatiseks.

Õiguse pant erineb seega kinnisvara pandist (hüpoteegist), kus pank saab kohe täituri poole pöörduda ilma kohtumenetlust läbimata. Seadusandja saaks ka hooneühistu pandi muuta kohesele sundtäitmisele allutatavaks, nagu see on hüpoteegi puhul.

Mis puudutab korterite üleandmist likvideerimismentluse käigus, siis tõesti esindab ühistut likivideerija (tavaliselt senine juhatuse liige). Kuna tekkiva korteriomandi üleandmisel senisele liikmele on tegu lepinguga ehk kahepoolse tehinguga, peavad ka korteri omandajad samale lepingule notari juures alla kirjutama. Kuna kõik korterivaldajaid ei pruugi ühel ajal saada notari juurde tulla, on võimalik enne teha notariaalne volikiri kellegi kasuks. Kuna kortermaja saab jagada korteriomanditeks vaid üheaegselt, peab kõigile korteriomanditele tekkima ka omanik registris. On võimalik, et kui korterivaldajad ei saa üheaegselt omandit vastu võtta, siis osa korteriomandite omanikuna kantakse seniks kinnistusraamatus elamuühistu (märkusega “likvideerimisel”). Sellise korteriomandi võib sobival hetkel ühistu liikmele notari juures üle anda.

Hooneühistu saab registrist kustutada, kui kõik korteriomandid on üle antud. Kordan veel kord, et peab kaaluma, kas elamuühistu likvideerimine on mõistlik. Kuna 1.01.2018 on korteriühistud kohustuslikud, siis ka endiste hooneühistu majades, kus tekkisid korteriomandid, peab jälle moodustama ühise valitsemise eesmärgil ühistu. Selline ühistu ei ole (erinevalt hooneühistust) muidugi hoone omanik.

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki