Hea teada

Järva Teataja: Kas Paide vanalinnale terendab viimnepäev?

facebook
29.märts 2017

Kui Muinsuskaitseameti peadirektor ütleb avalikult välja mõtte, mille kohaselt laheneks Paide vanalinna probleem uute omanike saabudes, siis peab Paides muinsuskaitsega midagi väga-väga korrast ära olema. Kas olukord on tõesti nii lootusetu ja koostööpuudulik, et meie vanalinna eest hoolitsev riigiametnik, on sunnitud välja tulema sedavõrd primitiivse ning alandava alatooniga mõttekäiguga?

Probleemi allikas

Paide vanalinna põhiprobleemi, konkurentsivõime, lahtimõtestamiseks kujutagem ette keskmist 150 m² suurust elamut, mis vajab  välisseinade-, pööningu vahelae- ja sokli soojustamist, uut katusekatet, kaasaegseid pakettaknaid, ventilatsiooni- ja küttesüsteemi, ning (peale eelkirjeldatud tööde teostamist) ka siseruumide kapitaalremonti. Sõltuvalt sellest, millises seisus on elamu kandekonstruktsioonid, maksab selle renoveerimine Paide vanalinnas 80 000 – 100 000 eurot. Kui lisada renoveerimishinnale veel ka elamu soetamismaksumus, siis jõuame summani, mille kandmine on Paide või Türi elamute keskmist hinna-kvaliteedi suhet silmas pidades ilmselgelt ebamajanduslik ka sellisel juhul, kui saada Paide linnavalitsuselt ja SA-lt Kredex elamu renoveerimistoetust (mis on sõltuvalt renoveerimisprojekti mahust kuni 21 000 eurot).

Teiseks, mitte vähem oluliseks arengupiduriks, on Vabariigi Valitsuse poolt vanalinna hoonetele kehtestatud ehituspiirangud, mis muudavad nende kaasajastamise tavahoonetega võrreldes keerulisemaks. Kui lisada eeltoodule Muinsuskaitseametile võimaldatud suvaõigus muinsuskaitseliste piirangute kohaldamisel (või mittekohaldamisel), samuti õigus teostada hoones uuringuid kinnisvaraomaniku kulul (sic!), siis kaasneb Paide vanalinna investeerimisega sedavõrd suur finantsiline ja menetluslik lisakoormus, mis paneb ka kõige suurema vanalinna patrioodi ettevõtmise mõistlikkuses kahtlema.

 

Jõupositsioonilt suhtlemine ei anna tulemust

Eeltoodut arvestades tuleb kahjuks olukorra tõsidust tunnistada, kuna madalate kinnisvarahindade ja Muinsuskaitseametile antud subjektiivselt piiritletud õiguste koosmõjul oleme jõudnud olukorda, kus Paide vanalinna saatus sõltub de facto Muinsuskaitseametist, mitte aga kinnisvaraomanikest või linnavalitsusest. Seega juhul, kui Muinsuskaitsjatel oleks ka tegelikult olemas plaan tuua vanalinna uued omanikud, siis teoreetiliselt oleks see sunnirahade abiks võtmisel täiesti teostatav.

Olgugi, et viimati nimetatud vandenõu teooria realiseerumise võimalus kuulub ulmevaldkonda, siis ei saa selle puhul jätta märkimata, et meie muinsuskaitsjatel puudub võime ja ka tahe, süveneda oma parterite seisukohtadesse. Enamgi veel, oma kogemuse põhjal võin kinnitada, et kinnisvaraomanik on muinsuskaitsjatele objekti (mitte aga subjekti) staatuses kellega saab ja võib käituda üleolevalt ning jõupositsioonist lähtudes. Eeskuju annab siin taas Muinsuskaitseameti peadirektor, kelle sõnum kinnisvaraomanikele on konkreetne: võrreldes hoonega oled sa ajutine nähtus! Kas peale sellist seisukohavõttu on veel kahtlust selles, kes on enda arvates Paide vanalinna tegelik peremees?

 

Ainult koostöö saab tuua tulemuse

Olen veendunud, et Paide vanalinnal ei ole lootust olukorra paranemisele enne, kui tema arengut mõjutavad osapooled on asunud koostööle, sõltumata sellest, kas nende koostööpartner on rikas või vaene, noor või vana. Oma seisukohtade õigustamise asemel peame olema nõus vaatama ka probleemi suuremat mõõdet, sest linnakeskkonna lagunemine mõjutab ühiskonna turvatunnet kordades kahjulikumalt, kui metsaservas seisev mahajäetud mõisahäärber.

 

Epiloog

Lõpetuseks ei saa jätta välja ütlemata, et artikli alguses väljaöeldud lahendus sarnaneb pesaparasiidi omale, kes soovib leida oma munade maha poetamiseks parimat pesa. Sama lihtsustatult vastu mõeldes on Paidel olemas ka teine lahendus - heita käomunad pesast välja!

Elagu Paide!

 

Autorist: Andry Krass on Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ juhatuse esimees ja Eesti Omanike Keskliidu juhatuse liige

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022