Hea teada

Koduomanikud, teid oodatakse julgelt seisma oma õiguste eest ja osalema õigusloomes

facebook
12.aprill 2017
Justiitsministeeriumi asekantsler Kai Härmand osales 11. aprillil Brüsselis kodanikualgatuse seminaril, kus arutleti kodanike rolli ja mõju üle õigusloomes.

Justiitsministeeriumi asekantsler Kai Härmand tutvustas oma ettekandes Eesti kogemusi e-kaasamisel ning rõhutas digilahenduste kasulikkust ja turvalisust. „Eestlased on väga head allkirjakogujad ning nad osalevad aktiivselt poliitika kujundamises. Tänu sellele on ka õigusloome kvaliteet märkimisväärselt paranenud,“ selgitas asekantsler.    

„Kuna õigusloome on üha enam avalikkuse, huvirühmade ja avaliku sektori ühislooming, siis on see aidanud edendada inimeste õigusteadlikkust ja õiguskuulekust.“

Euroopa kodanikualgatus (ECI) on lahendus, mille abil Euroopa Liidu kodanikud saavad kujundada ELi õigust. Seni on edukaid algatusi olnud kolm, avatud on kuus algatust. Ettepanekuid saab teha kõikides valdkondades, kus Euroopa Komisjon õigust loob: keskkond, põllumajandus, transport, rahvatervis jm. Kodanikualgatust peab toetama vähemalt miljon ELi kodanikku, kes elavad vähemalt seitsmes liikmesriigis.

Euroopa kodanikualgatus võeti kasutusele 2009. aastal Lissaboni lepinguga. Kodanikualgatuse esitamise korda ja tingimusi reguleerib Euroopa Liidu 2012. aasta määrus, mida asuti 2015. aastal üle vaatama. Kodanikualgatuse seminar oli üks osa laiematest aruteludest sel teemal.

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki