Hea teada

Mida päästeamet ehitamisel kontrollib

facebook
19.mai 2017
Ehitusloa saamiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada vähemalt eelprojekti staadiumis ehitusprojekt, rääkis päästeameti ehituskontrolli teenuse ekspert Margus Piik.

Omavalitsus kooskõlastab selle päästeametiga. Puuduste korral päästeamet kooskõlastust ei anna ning projekti puudused märgitakse ehitisregistrisse. 

Alles siis, kui kõik on korras, saab kohalik omavalitsus anda välja ehitusloa ja tohib ehitama hakata.
     
Pärast ehitustööde lõppu tuleb sarnaselt ehitusloaga taotleda hoonele kasutusluba. Selle käigus kontrollib päästeamet ehitise vastavust tuleohutusnõuetele ja ehitusprojektile. Päästeamet teeb kasutuslubadega seoses ligi 4000 ehitise ülevaatust aastas. Ehitamise käigus käiakse ehitisi kontrollimas ligikaudu 650 korral aastas. Igal kolmandal ehitisel avastatakse tuleohutusalaseid puudusi, mis ei võimalda kohe kasutusluba saada. Puuduste kõrvaldamiseks teeb inspektor ettekirjutuse ja määrab tähtaja. 

Kasutusloaga hoone puhul võib öelda, et hoonet on kontrollitud ja kui puudusi ka avastati, on need enne kasutusloa saamist kõrvaldatud. 100%-list garantiid tuleohutusnõuetele vastavuse kohta ei saa päästeamet siiski anda, kuna hoonel võib olla varjatud puudusi. Ehitistes on mitmeid selliseid kohti, kuhu ei ole võimalik ligi pääseda ning mille puhul tuleb usaldada ehitaja esitatud dokumentatsiooni.  

Aasta jooksul teeb päästeamet kokku ligikaudu 1200 planeerimise, ehitamise ja hoonete kasutusse lubamisega seotud toimingut. Statistika näitab, et teadmised ehituslikest tuleohutusnõuetest jätavad iga neljanda projekti puhul soovida. Iga kolmas ehitis, millele taotletakse kasutusluba, saab esimesel korral keelduva otsuse ehituslike tuleohutusnõuete puuduste tõttu. Olukorra parandamiseks tuleb projektide koostamisse kaasata erasektori ettevõtja, kes peab omama tuleohutuseksperdi 6. taseme kutsetunnistust.   

Allikas: Kinnisvarauudised
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022