Hea teada

EPL: Nõmmekad lõid saamatu jäätmevedaja abistamiseks Prügi-Uberi

facebook
01.juuni 2017

Prügi-Uber toimetab vedamata jäänud jäätmed linnavalitsusse ehk ümberlaadimispunkti.

On päikesepaisteline kolmapäeva hommik, musträstas laulab kuskilt pähe jäänud autosignaali justkui katki läinud grammofon, ikka ja jälle otsast peale. „Ei tea, kui nad Süüriast tulevad, kas siis plahvatavad,” viskab Nõmme elanik Elmo Ant musta nalja.

Elmo Ant ja Tiit Kruusalu istuvad ajakirjanikuga maha, et võtta tass kohvi, maitsta perenaise jäetud kooki ja arutada Nõmme prügiprobleemi. Ant ja Kruusalu lubasid hiljuti sotsiaalmeedias, et kui linn prügijama ei lahenda, korjatakse Nõmmelt 50 kotti prügi ja viiakse linnavalitsuse ette. Aega anti kaks tundi. 20 minutit enne tähtaega jõudis prügiauto kohale.

Nad on hästi valmistunud. Jäätmete veo kohta on uurimistöö tehtud 2011. aastast ning laual koogi ja oranži kohvitassi kõrval lebab lektüür „Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2030”, mille on kinnitanud linnavolikogu.

„Siin raamatus näevad nad ette, et kui jäätmevedu on ühe-kahe korraldada, siis viib see kiirele hinnatõusule. Selle vältimiseks tuleb eraldada jäätmekäitlushanked jäätmeveo hangetest,” ütleb Ant. Tema sõnul on linn käitunud risti vastupidi: surunud kõik ülejäänud turult välja ja varustanud end kogu toiduahelaga jäätmete kogumisest taaskasutuseni.

Tal on õigus. Tallinna linna jäätmemajandust korraldab Tallinna keskkonnaamet, mis on delegeerinud selle Tallinna jäätmekeskusele. See on allhanke korras palganud ameti maha pannud abilinnapeaga Arvo Sarapuuga seostatud saamatu firma Baltic Waste Management (BWM).

Lepinguline suhe linnaga

Mida siis Ant musträsta laulu taustal tõdeb? Kui varem olid linnaelanikud lepingulises suhtes eraõigusliku prügivedajaga, siis nüüd on nad lepingulises suhtes linnaga. Tallinna linn peab korraldama jäätmete kogumise ja veo. Kui esineb tõrkeid, peab linn iseennast sanktsioneerima.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on eilse seisuga Nõmme piirkonna prügiveos veel mõned vajakajäämised. Pooleli on kohtuvaidlus Vanalinna ja Pirita piirkonna prügiveo üle ning korraldada tuleb uus hange, et leida vedaja jäätmete süvakogumismahutite tühjendamiseks

Aga Ant ja Kruusalu pakuvad, et kui jäätmevedu ei toimi ja läbikukkunud vedajat seaduse järgi välja ei vahetata, tuleb luua Prügi-Uber . Kuigi jäätmete vedu on rangelt reguleeritud, ei ütle seadus midagi selle kohta, kui inimesed ise prügivedu korraldavad.

„Kui põllumehed käivad piima ja sõnnikut valitsushoonete ette kallamas, siis miks vabas riigis ei või prügi demonstratiivselt linnavalitsuse ukse taha viia?” arutleb Eesti omanike keskliidu ja Tallinna revisjonikomisjoni liige Priidu Pärna. Ent ta rõhutab, et see kehtib ainult ühekordse protestina. Kui inimesed otsustavad ise prügivedu korraldada, tuleb jäätmed siiski prügilasse, mitte linnavalitsuse ette viia. „Jäätmeid ei tohi suvalisse kohta ladustada. Nii nagu ei tohi prügi auto aknast välja visata!”

Omanike keskliidu poole on pärast linna jäätmeveopiirkonna ülevõtmist pöördunud kaebusega üle kümne inimese. Varasemast perioodist kaebusi pole. Pärna hinnangul näitab see, et munitsipaalkapitalism ei toimi.

„Tegemist on unikaalse ettevõttega, mis ei näe ette laienemist, vaid mida loodetavasti ootab hääbumine,” tõdevad Ant ja Kruusalu kokkuvõtteks.

Artikli kirjutas: Marta Tuul EPL

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022