Hea teada

Kinnisvaraturg ja hinnaindeksid 2017. aasta teises kvartalis

facebook
24.juuli 2017

2017. aasta II kvartalis kinnisvara ostu-müügituru kapitali maht kahanes, kuid tehingute arv kasvas

Käesoleva aasta II kvartalis tehti kokku 13 502 ostu-müügitehingut, sh kinnisasjad, korteriomandid, hoonestusõigused. See on kriisijärgselt rekordiline näitaja. Viimati oli tehingute arv kõrgem 2007. aasta II kvartalis ehk 10 aastat tagasi. Samas ostu-müügitehingute koguväärtus oli 2017. aasta II kvartalis 739,6 miljonit eurot, mis on vaid 2,1% rohkem kui 2016. aasta II kvartalis ning 3,3% vähem kui 2017. aasta I kvartalis (joonis 1).

Tehingute arv kasvas võrreldes viimaste kvartalitega just hoonestamata ja hoonestatud maade sektoris, korteriomandite puhul jäi tehingute arv samaväärseks viimaste kvartalitega.


joonis 1

Joonis 1. Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus perioodil 2015 II kvartal – 2017 II kvartal


Tehingute koguväärtuse mõningane langus võrreldes viimaste perioodidega tuleneb korteriomandite sektoris toimunud rahalise mahu langusest, mis omakorda tuleneb uute korterite osakaalu vähenemisest. Hoonestatud ja hoonestamata maade sektoris liikus II kvartalis kapitali sarnases mahus viimastele perioodidele, kuid korteriomandite sektoris on toimunud mõningane langus (joonis 2).


joonis 2

Joonis 2. Tehingute rahaline maht kinnisvaraturul sektorite lõikes perioodil 2015 II kvartal – 2017 II kvartal


Korteriomanditega tehti II kvartalis kokku 6 875 ostu-müügitehingut, sh eluruumidega 5 520. Võrreldes 2016. aasta sama perioodiga oli eluruumidega tehinguid 4,1% võrra rohkem, kuid võrreldes käesoleva aasta I kvartaliga 0,4% vähem. Eluruumidega tehtud tehingute koguväärtus oli 4,8% kõrgem kui 2016. aasta II kvartalis kuid lausa 8,1% madalam kui eelmises kvartalis. Eelnev on seletatav uute korterite osakaalu vähenemise ning tehingute arvu stabiliseerumisega viimase kolme kvartali võrdluses.

Eluruumina müüdud uute korterite (esmamüükide) osakaal 2017 II kvartalis oli Eestis kokku 13,3%, mis on madalam kui viimastel perioodidel, kuid samaväärne 2016. aasta esimeste kvartalitega (joonis 3).

joonis 3

Joonis 3. Eluruumina müüdud korterite tehingute arv ja uute korterite tehingute osakaal (%) perioodil 2015 II – 2017 II kvartal


Kokku müüdi 735 uut korterit, mis on 221 uut korterit vähem kui eelmises kvartalis.  Tallinnas müüdi 484 uut korterit, mis on samuti oluliselt vähem kui eelmisel kahel kvartalil. Tallinnas oli 2017 II kvartalis uue korteri keskmine hind 2 052 eur/m2 (-3,4%).

Kinnisasjadega (hoonestamata ja hoonestatud maad) toimus 2017 II kvartalis 6 585 ostu-müügitehingut, mis on 5,7% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil, kuid lausa 30,9% rohkem kui eelmisel perioodil. Tehingute koguväärtus saavutas taseme 358,3 miljonit eurot, mis on 4,3% kahanenud võrreldes 2016. aasta II kvartaliga, kuid samas 1,0% võrra kasvanud võrreldes eelmise kvartaliga.

Arvestades olulist tehingute arvu kasvu võrreldes eelmise kvartaliga on tehingute koguväärtus väga vähe kasvanud. See tuleneb osaliselt suurtest plokktehingutest, mis ei ole vabaturutehingud ning seega tulenevalt madalamast hinnatasemest ei panusta koguväärtuse kasvu proportsionaalselt. 2017. aasta II kvartalis tehti 4 090 tehingut hoonestamata ning 2 495 tehingut hoonestatud maadega.

Kinnisvara hinnaindeksi (PDF) kasv oli 2017. aasta II kvartalis 1,4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Samas hinnaindeks langes 4,8% võrreldes eelmise kvartaliga. Võrreldes eelmise kvartaliga langesid kõikide alamsektorite hinnaindeksid. Korteriomandite hinnaindeks kasvas aastases võrdluses 3,9%, hoonestamata maa hinnaindeks 0,6% ning hoonestatud elamumaa hinnaindeks langes 7,9%.

Täiendavat infot tehingute kohta saab Maa-ameti kinnisvara hinnastatistika päringukeskkonnast »
 

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022