Hea teada

Swedbank: Eesti elanikud ei ole kursis laenude pärimisega

facebook
10.november 2017

Kolmandik eestimaalasi ei tea või ei ole mõelnud sellele, kes on nende pärijateks. Lisaks ei tea iga viies inimene, et lisaks varale päritakse ka laenud ja võlad, avaldas Swedbank.

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse esmakordsest pärimisteemalisest uuringust selgus, et 12% elanikest ei olnud teadlikud, kes täpselt pärib nende varad ja kohustused, kui nad surevad, ning 20% ei olnud sellele mõelnud. Teadlikumad olid üle 65-aastased elanikud ning naised. Kõige vähem olid oma pärijatele mõelnud üksi elavad inimesed. Ligi 20% Eesti elanikkonnast ei teadnud, et lisaks varale päritakse ka laene ja muid finantskohustusi.

„Eesti elanike finantskohustuste jääk oli eelmise aasta lõpu seisuga 8,4 miljardit eurot. Varasemad uuringud on näidanud, et finantskohustusi on peredel rohkem kui sääste ning sissetulekutooja kaotus võib asetada pere väga raskesse olukorda“, kommenteeris Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Kati Voomets. „Selleks, et kaitsta oma lähedasi ootamatuste eest, tuleb eelkõige teha selgeks, kellele ja mida me tulevikus pärandame ning kas pärijad saavad kohustuste ülevõtmisega hakkama.“    

Finantskohustustega inimestel soovitab Rahaasjade Teabekeskus mõelda elu- või laenukindlustuse tegemisele. Haigestumise või surma korral aitab see leevendada pereliikmete õlule jäävaid kohustusi.

Seadusega ettenähtud pärijate ringi või vara jaotust pärijate vahel saab testamendiga muuta. Praegu kasutab testamendi tegemise võimalust vaid viiendik kogu elanikkonnast. Kõige rohkem on testamente teinud üle 75-aastased inimesed ning kõige vähem 25-49-aastased. Leibkondadest on kõige vähem testamente teinud alla 18-aastaste lastega pered.

„Eelmise aasta statistika kohaselt suri Eestis 3153 inimest vanuses 25-64. Enamus surmadest oli põhjustatud haigustest. See tähendab, et pärimisega seotud asjade selgekstegemine on asjakohane igas vanuses ja mõistlik on seda teha enne riskide ilmnemist elule ja tervisele,“ märkis Voomets.

Pärimise ja testamendiga seotud küsimustes saab küsida nõu notaritelt. Finantsvarade ja -kohustuste pärimise küsimustes nõustavad kliente pangad.

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse uuringus küsitleti 836 Eesti elanikku vanuses üle 30 aasta.

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022