Hea teada

Kuidas vormistada kinkelepingut, kui soovin ära kinkida vaid osa maast?

facebook
30.november 2017
Lugeja:

Mulle kuulub üks neljandik oma surnud ema majast koos aiamaaga. Tahaksin oma osa ehk ühe neljandiku maatükist õele kinkida, aga samas soovin, et aiamaast jääks mulle 200 ruutmeetrit maad alles.

Minu ja kadunud ema krundid asuvad kõrvuti ning hea oleks uued piirid paika panna. Palun andke nõu, kas sellist kinkelepingut on võimalik vormistada, et oma osa (üks neljandik kogu maast) kingin õele, aga 200 m2 maad jääb mulle minu osast alles.

Või pean ikkagi õele enne oma osa ära kinkima ja pärast kingib siis tema mulle 200 m2 maad? Kas selliseid lepinguid vormistab notar või peab kuhugi mujale pöörduma?

Vastab Ivo Mahhov

Hetkel olete te kinnistu, aga tõenäoliselt ka muu pärandi ühisomanikud. See tähendab, et kumbki, ei õde ega teie, ei saa ilma teiseta teha ühtegi tehingut. Kui soovite olukorda muuta, peate kõigepealt notari juures vormistama pärandavara jagamise lepingu (pärimisseaduse § 152–161).

Jagamisel võite kokku leppida, et õele jääb suurem osa kinnistust kui üks neljandik, ning teile selline mõtteline kaasomandiosa, mis vastab soovitud 200 ruutmeetrile. Lisaks tuleks jagamislepingus määrata kinnistu kasutuskord nii, et see kantaks ka kinnistusraamatusse. Näiteks selliselt, et kasutate just seda osa kinnistust, mis jääb teile kuuluva teise kinnistu poole.

Teoreetiliselt on võimalik kõrvuti asetsevaid kinnisasju ka ümber kruntida, et tekiksid hoopiski uute piiridega kinnistud. Või jagada päritud kinnistu kaheks. See nõuab aga mõõdistamisi uute katastriüksuste moodustamiseks, vastavat menetlust ja lubasid, et muudatused arvestaksid ka maakorraldusseaduse nõudeid. Näiteks tuleb tagada kinnistu terviklikkus ja otstarbekas kuju, luua lihtsad ja selged piirid, vältida kiildumist ja ribasust (maakorraldusseaduse § 5). Kinnistute ümberkujundamine vaid notariaalsete kinke- vm lepingutega võimalik ei ole.

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022