Hea teada

RIK: Riigi poolt loodud korteriühistud hakkavad kajastuma äriregistri teabesüsteemis

facebook
08.jaanuar 2018

2018. aasta 1. jaanuaril jõustus 2014. aastal vastu võetud korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS). Sellega asendati kaks varem kehtinud seadust – korteriomandiseadus (KOS) ja korteriühistuseadus (KÜS) – ühe seadusega, milles on reguleeritud kõik korteriomandiga seotud õigussuhted.

Uue seaduse kohaselt toimub kõigi korteriomandite majandamine iseseisva juriidilise isiku – korteriühistu – vormis, mis seaduse jõustumisel tekib koos korteriomandite loomisega. Olemasolevatele korteriomanditele, mille majandamine toimus kuni uue seaduse jõustumiseni korteriomanike ühisuse vormis, loob riik ise korteriühistu. 


Kuidas leida riigi poolt loodud korteriühistu?

Automaatsete korteriühistute moodustamist ja korteriühistute registrisse kandmist, samuti olemasolevate korteriühistute kandmist MTÜ-de registrist korteriühistute registrisse alustas Registrite ja Infosüsteemide Keskus juba 2017. aasta viimastel päevadel ja sellega loodetakse lõpuni jõuda 2018. aasta esimese kahe nädalaga.

Kõige lihtsam on korteriühistut otsida tema seadusjärgse nime järgi korteriühistute registrist (kasutades e-äriregistri teabesüsteemi), sest selles nimes sisaldub kinnisasja aadress.

Otsingu jaoks piisab ka nime osast, näiteks asula või tänava nimest.

Juhul kui uus riigi poolt loodav korteriühistu ei kajastu otsingu tegemisel veel registris, siis palume kannatust varuda ja mõne päeva pärast uuesti päringut korrata, sest uute ühingute registrisse kandmine võtab aega.

Korteriühistu registrikood on pärast selle korteriühistute registrisse kandmist kirjas ka iga kinnistusraamatusse kantud korteriomandi kinnistu registriosa päises. Antud infoga saavad korteriomanikud kinnistusraamatus tasuta tutvuda.

Tutvuda saab ka Justiitsministeeriumi poolt jagatud põhjalike selgitustega uue seaduse kohta.

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022