Hea teada

ERR: Tallinna Vesi pakub konkurentsiametile kinnitamiseks senist hinda

facebook
02.märts 2018

Tallinna Vesi esitas eelmise kuu lõpus konkurentsiametile taotluse uue veeteenuse hinna kooskõlastamiseks, hind oleks ligilähedane praegu kehtivale hinnale.

Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele on konkurentsiametil taotluse läbivaatamiseks 30 päeva, mida amet võib pikendada kuni 90 päevani.

Tegu on esimese tariifitaotlusega, mis ei ole esitatud Tallinna linnaga sõlmitud teenuslepingus kokku lepitud metoodika alusel, vaid senisest metoodikast oluliselt erineva konkurentsiameti soovitusliku metoodika alusel, milleks kohustas ettevõtet riigikohtu lahend.

Seetõttu näeb ettevõte, et tariifitaotluses on mitmeid võtmekohti, mis vajavad konkurentsiametiga täiendavat arutelu. Ettevõttel on kavas ameti esindajatega nende küsimuste lahendamiseks lähiajal kohtuda.

Ettevõtte poolt esitatud tariifitaotluses kalkuleeritud tariif on ligilähedane täna kehtivale veeteenuse hinnale, mis on püsinud muutumatuna 2010. aastast.

Kohustus esitada konkurentsiametile tariifitaotlus tuleneb mullu detsembris langetatud riigikohtu otsusest.

Kohus leidis, et konkurentsiamet ei pea järgima vee-ettevõtja ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud teenuslepingus sätestatud kokkulepet veeteenuse hindade kohta ning Tallinna Vesi peab täitma konkurentsiameti ettekirjutuse esitada uus tariifitaotlus. 

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022