Hea teada

Maa-ametis valmis müraandmete kaardirakendus

facebook
10.aprill 2018

Maa-ameti ja Keskkonnaministeeriumi välisõhu osakonna koostöös valmis müraandmete kaardirakendus, mis on kättesaadav Maa-ameti geoportaalist ». Eri piirkondade mürakaartide kajastamine ühel kaardil annab hea ülevaate kõige mürarikkamatest aladest, sest on hästi näha erineva müratasemega alad. Mürakaartide andmed on hea alus targale planeerimisele, kuna aitab vältida hilisemaid konflikte müraallikate ja -vastuvõtjate vahel.

Järjest enam tunnistatakse müra kahjulikku mõju elanike tervisele. Suurimaks müra tekitajaks kaasaja elutempo juures on maanteeliiklus.

Mis üldse on müra? Ametlik definitsioon ütleb, et müra on inimtegevusest põhjustatud soovimatu või kahjulik heli. On väga raske tõmmata piiri, millal muutub heli müraks. Üldiselt iseloomustatakse müra negatiivsete omadustega – müra on kas liiga vali, ebameeldiv või segav.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel kahjustab Euroopas ainuüksi liiklusmüra peaaegu iga kolmanda inimese tervist. Viiendik eurooplastest puutub öösiti regulaarselt kokku müratasemega, mis võib oluliselt tervist kahjustada.

Selleks, et hinnata piirkonna mürataset ja seda ka võrrelda teiste sarnaste piirkondade müratasemetega, tuleb kõigil Euroopa Liidu liikmesriikidel koostada strateegilised mürakaardid üle 100 000 elanikuga linnadele ja maanteedele, mida kasutab aastas üle 3 miljoni sõiduki, lennuväljadele, kus toimub aastas üle 50 000 õhkutõusmise-maandumise ja raudteedele, mida läbib aastas üle 30 000 raudteeveeremi.   

Rohkem infot:

 
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022