Hea teada

Plaanitav liiklusseaduse muudatus toob kaasa omanike ebavõrdse kohtlemise

facebook
10.oktoober 2018
Oleme Riigikogu põhiseaduskomisjonile saatnud kirja plaanitavast liiklusseaduse muudatusest seaduseelnõus nr 650

Austatud Marko Pomerants

Põhiseaduskomisjoni menetluses on isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu nr 650, mille §56 muudab ka liiklusseaduse §184 lõiget 4. Kui seni sai Maanteeameti kaudu põhjendatud huvi olemasolul andmeid sõidukite omanike kohta, siis lõike 4 täiendamise kaudu selline (kaalumis)võimalus kaob. Eesti Omanike Keskliit ei pea seda muudatust kuidagi vajalikuks ning põhjendatuks ning see ei järgi ka omanike võrdse kohtlemise põhimõtet.

Kinnisvaraomanikud on sageli hädas sellega, et nende kruntidel pargivad loata autod ja vahest ka pikema ajaperioodi jooksul või takistavad väljasõitu. Sõidukid ei ole teadupärast varustatud teabega, kes on selle res mobile peremees. Omanikul on õigus oma valdust kaitsta asjaõigusseaduse §68 kohaselt ning õigus nõuda teistelt isikutelt nende õiguste rikkumise vältimist. Kui omanikul puudub juurdepääsu võimalus teabele, kes on auto omanik või valdaja, pole omanikul võimalust oma põhiseaduslikke õigusi  teostada ning tsiviliseeritult  autoomanikuga ühendust võtta. Pigem suurendab riigi kogutud sõidukiomanike info varjamine jõu kasutamist ühiskonnas, kuna kokkuvõttes ei jää maaomanikul muud üle kui ebaseaduslikult parkiv auto ise ära vedada. Samas on see seotud kuludega.

Eesti Omanike Keskliit ei saa aru, miks autosid kui kõigest vallasasju käsitletakse õiguskorras eelistatumalt ja ebavõrdsemalt kui kinnisasju justkui oleks sõidukid autokultuses ühiskonna alustala ja vundament! Nimelt on juba 1993. aastast kehtinud põhimõte asjaõigusseaduses (§55) ja kinnistusraamatuseaduses (§74), mille kohaselt kinnistusraamatu põhiteave on kõigile avalik. Nii saab igaüks infot kinnistu või korteriomandi suuruse, omaniku ja koormatiste ning pandiõiguste kohta, vaid kannete alusdokumentidega tutvumiseks on vajalik õigustatud huvi. Kinnisvara omanikud möönavad tsiviilkäibe vajadust saada selge ülevaade kinnisvara kuuluvuse kohta ja on seda avalikustamist aktsepteerinud. Eelneva valguses autoomanike info varjamine on naeruväärne ja ebavõrdse kohtlemise printsiibist tulenevalt põhiseadusvastane. Eelneva valguses on ka kehtiv Maanteeameti kaalutlemisõigus, kas sõidukiomaniku infot jagada või mitte, samuti vastuolus omanike võrdse kohtlemise põhimõttega ja tuleb tühistada.

 

Lootes rahvaesindajate tarkusele ja kainele mõistusele

Lugupidamisega

Priidu Pärna

Eesti Omanike Keskliidu esimees

 

 
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022