Hea teada

Teeme ettepanekuid üürisuhete seadusmuudatustes

facebook
30.november 2018
Eelnõu seletuskirjast loeme:

Võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) 15. peatükis sätestatud üüriregulatsioon on peaaegu 20 aastat püsinud muutmata kujul ning turuosalised on viidanud vajadusele seda ajakohastada. Eelkõige viidatakse asjaolule, et eluruumi üüriregulatsioon, tulenevalt oma võrdlemisi imperatiivsest iseloomust, keelab mitmeid pooltevahelisi kokkuleppeid, mille järele praktikas on vajadus tekkinud. Samuti on möödunud aeg võimaldanud tuvastada võlaõigusseaduses sätteid, mis võivad olla mitmeti tõlgendatavad või praktikas raskesti kohaldatavad. Seega soovitakse muudatuste tulemusena võimaldada turuosalistel reguleerida omavahelisi suhteid veidi paindlikumalt ning seaduse täpsustamise teel võimaldada selle tõhusamat rakendamist.

Eelnõu koostamise peamiseks eesmärgiks on elavdada ja arendada üüriturgu ning pakkuda seeläbi inimestele elukoha üürimise näol mõistlikku alternatiivi kodu omamisele. Üürituru efektiivseks toimimiseks tuleb soodustada pikaajalisi ja stabiilseid, kuid samas paindlikke üürisuhteid, mis tagavad üürileandjale kindla pikaajalise kasumi ning üürnikule piisava kaitse ja kindlustunde. Kuigi üüriõigusega kaasnevate sotsiaalsete aspektide ja üürileandja majanduslike huvide vahel tuleb muudatuste tegemisel leida mõistlik tasakaal, tuleb tagada üürniku kui suhte nõrgema pole kaitse ning vältida üürileandja äritegevusest tulenevate riskide ebamõistlikus ulatuses ülekandmist üürnikule. Teisalt peab arvestama, et sotsiaalsed riskid ei saa jääda vaid eraisikutest üürileandjate kanda ning üürileandja huvide kaitseks tuleb tagada tõhusad õiguskaitsevahendid kohustusi rikkunud üürnikega tegelemiseks.

Eelnõud saate lugeda siit.

Seletuskirja siit.

Loe ka Justiitsministeeriumi uudist.
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022