Hea teada

Hea maaomanik, tutvu oma maa-andmetega

facebook
05.märts 2019

Maa-amet korrastas eelmise aasta lõpus maa-andmeid, mille tulemusel viidi maatükkide piiri ja pindala andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Ajakohastati ka kõlvikute (st haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa või muu maa (nt märgala, teed)) andmed ja vähesel määral võis muutuda ka maatüki pindala. Maatüki uued pindalad on kantud nii maakatastrisse kui ka kinnistusraamatusse.

Maa-andmete uuendamisega võis muutuda ka maamaks.Maksustamishind arvutatakse maa-andmete alusel, mistõttu maatüki andmete uuendamisega võis kaasneda ka maksustamishinna muutus. Käesoleva aasta maamaksu arvestus tehakse juba uuendatud andmete alusel. Pöörame tähelepanu, et kõlvikuandmete muutus mõjutab maamaksu vaid selliste maaüksuste puhul, mille sihtotstarve on maatulundusmaa. Maamaksu suurus sõltub maksustamishinnast, maamaksumäärast, maksusoodustusest ja maksuvabastusest. 

Oma maaüksuse andmete muudatustega saab tutvuda Maa-ameti geoportaalis www.maaamet.ee/kolvikute-pindala ning kinnistusraamatu päringusüsteemis https://uuskinnistusraamat.rik.ee.

Maa-andmeid on võimalik kontrollida ka e-maksuameti/e-tolli » kaudu iga maatüki juurde lisatud otselingi abil.

Kui Maa-ameti geoportaalis nähtavad andmed erinevad omaniku hinnangul olukorrast looduses, siis palub Maa-amet maaomanikel sellest teatada aadressil kataster@maaamet.ee või helistada infotelefonil 675 0810. Maa-amet kontrollib andmed üle, vajadusel parandab need ja teavitab kohalikku omavalitsust. Kui kohalik omavalitsus on andmeparandused sisse viinud, siis on võimalik maksu- ja tolliametil väljastada parandatud maksuteade.
maaamet

NB! Hetkel ulatub paranduste sisseviimise järjekord 2-3 nädalani. Esmajärjekorras viime sisse parandused maade puhul, kus kõlvikute muutus mõjutab oluliselt maamaksu. Teised parandused viiakse sisse üldise järjekorra alusel, näiteks elamumaa puhul, kus kõlvikute muutus maamaksu ei mõjuta.

Soovitame andmed üle kontrollida enne märtsi lõppu, sest kui on vajadus maksuteadet muuta, saab Maksu- ja Tolliamet seda teha juba enne maksu tasumise tähtpäeva. Nii saab maamaksu tasuda kohe õiges summas ja ei teki vajadust juba makstud summa ümberarvestamiseks või võlalt intressi tasumiseks

Vaata videost, kuidas tutvuda oma maatüki andmetega. Ava siit.

Miks on maatükiandmeid vaja korrastada? Oluline on, et naabermaatükkidel oleksid ühesugused piiriandmed, et tagada piiri asukoha ühene mõistmine. Uutele andmetele üleminek võimaldab edaspidi läbi viia elektroonilist maakorraldust, et lihtsustada maaga seotud toiminguid. Näiteks kui soovitakse maatükki kaheks jagada olemasolevate piiripunktide vahel, siis ei pea enam pöörduma maamõõtja poole, vaid Maa-amet saab jagamise teha registripõhiselt.

Täpsem info, mis puudutab maamaksuteateid ja maamaksu tasumist Maksu- ja Tolliameti koduleheküljel »

Lisainfo:
Triinu Rennu, peadirektori asetäitja kinnisvara ja katastri valdkonnas, triinu.rennu@maaamet.ee
Lea Pauts, ruumiandmete osakonna juhataja, lea.pauts@maaamet.ee, 675 0186

Samal teemal:

Tulevast aastast muutuvad maa piiridega seotud toimingud maaomanikele lihtsamaks »

Riiklikes registrites uuendati maaga seotud andmeid »

MTA saadab tänavu maamaksuteateid üle 318 000 inimesele »Maaomaniku meelespea »

Korduma kippuvad küsimused » (PDF)

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022