Hea teada

Priidu Pärna ajakirjas "Kodu ja Aed": Mida teha, kui naaber oma aiaosa eest ei hoolitse?

facebook
08.august 2019
Lugeja küsib:
Elan ridaelamus, kus igal korteril on mõttelise osana krundist kasutada väike maalapike, kokkuleppeliselt siis tema boksi ette jääv osa. Mõni kasvatab seal lilli, mõnel on lapse liivakast, mõnel aiakiik. Üks naabritest on paraku sellise hoiakuga, et loodus ise teab, kuidas parem on: ta ei rohi ega hoolda oma põõsaaluseid - nõgesed ja naadid vohavad, maha kukkunud oksad peavad ise vaatama, kuidas mullaks saada ... Ilus see pole ja umbrohi levib ka. Kas teistel naabritel on õigus teda kohustada n.ö oma aeda harima?

Vastus:
Ridaelamute puhul on sageli krunt kõigi boksiomanike kaasomandis ja omanike vahel kehtib (suuline) kasutuskord, kes millist õueala kasutab. Sellise korra saab ka kinnistusraamatusse kanda, kui kokkulepe vormistada notari juures. Registrisse kantud kasutuskorra eelis on see, et omanike vahetumisel ei teki vaidlusi kasutuskorra osas. 

Kasutusõiguse teostamisel tuleb lähtuda algselt kokkulepitust, kuid sageli ei ole need kokkulepped olnud piisavalt detailsed. Kui kaasomaniku tegevus või tegematus häirib teisi omanikke, siis saab nõuda asjaõigusseaduse § 72 lõike 5 kuldreegli järgi, et kaasomandis oleva asja kasutamine toimuks vastavalt kõigi kaasomanike huvidele, sealjuures peavad kaasomanikud käituma hea usu põhimõttest lähtuvalt ning hoiduma teist kaasomanike õiguse kahjustamisest. Samu põhimõtteid sisaldab ka korteriomandi- ja korteriühistuseadus. Korteriomanik on kohustatud kaasomandit kasutades hoiduma tegevusest, mille toime teistele ületaks omandi tavakasutusest tekkivaid mõjusid (KrtS § 30lg1)

Kokkuvõttes sõltub asja lahendus sellest, kas krundiosa hooldamata jätmist võib vaadelda teiste omanike huvide rikkumisena ja kas krundi hooldamist peetakse tsiviilkäibes tavaliseks mõistlikult käituvate isikute poolt. Kuna ridaelamu krunt on kõigi kaasomandis, siis antud juhul on krundiosa minimaalselt hooldamata jätmine vastuolus teiste kaasomanike õigustatud huvidega ja üldiste tsiviilkäibe arusaamadega. Teisiti oleks siis, kui iga ridaelamuboksi alla on välja mõõdetud iseseisev krunt - sel juhul otsustab iga omanik ise, mida enda ainuomandiga teeb.


Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki