Hea teada

Priidu Pärna ajakirjas "Kodu ja Aed": Kardan naabri kõrgeid puid!

facebook
03.september 2019
Lugeja küsib:
Elan Raplamaal ridaelamus. Mure on mul naabri õues kasvavate kaskede pärast. Need on majast istutatud vaid kahe meetri kaugusele ja peaaegu kanalisatsiooni trassile, nende kõrguseks on umbes 15-20 m. Kuna tänavune suvi on olnud juba väga äikeseline ja tull on põhiliselt loode või põhja suunast, siis on alati hirm, et midagi võib juhtuda. See hirm on ka talvel suure tuule ja tormi ajal.
Kevadel käis minu õunapuid lõikamas arborist. Tema hoiatas, et need kased ongi juba ohtlikud. Lasksin arboristidel oma kased ära võtta juba aastaid tagasi, mõni aasta pärast seda, kui äike ja tuulispask ühe neist murdis. Sama on teinud ka minu teisel pool asuvad naabrid. Peale murdumise on mul mureks veel pidev oksa- ja mu praht, mida kased tuultega levitavad ja mistõttu ei mina ega naabrid ataha aknaid avtuna hoida. Ka aiamööbel määrdub kasetolmu tõttu.
Tean, et küsimuse peaks lahendama naabrid omavahel. Aga kui üks probleemidest aru ei saa ja on oma kõrgetes puudes nii kinni, mida siis teha?


Vastus:
Naabrite vahelisi omandisuhteid reguleerib asjaõigusseaduse naabrusõiguste peatükk. Seal on kküll norme üle piiri ulatuvate okste eemaldamise ja naabri varisemisohtliku ehitise kõrvaldamise nõude osas, kuid ei ole konkreetset sätet, mida teha, kui mõjutuse põhjustab naabri krundil asuv puu. Lihtsam on olukord siis, kui mõjutust põhjustavad puud asuvad krundil, mis on ridaelamubokside all ja naabrite kaasomandis. Sellisel juhul on ka puud kaasomandis ja kaasomanikel on õigus puudesse puutuvat ühiselt otsustada. Kui puud asuvad naaberkrundil, siis on puude omanik maaomanik, sest puud on seaduse mõeise isiku omandisse sekkumiseks peab olema juba seaduslik alus.

Küsija olukorda saaks siiski lahendada naabrusõiguse peatüki üldreegli alusel (AS § 143. Kahjulikud mõjutused). Selle kohaselt ei ole kinnisasja omanikul õigust keelata gaasi, suitsu, auru, lõhna, tahma, soojuse, müra, põrutuse ja muude seesuguste teiselt kinnisasjalt tulevate mõjutuste levimist oma kinnisasjale, kui see ei kahjusta oluliselt tema kinnisasja kasutamist ega ole vastuolus keskkonnakaitse nõuetega. Seega, kui materiaalne mõjutus (okste, seemnete, tolmu levimine) on pidev ning korduv ja segab naabril oluliselt oma omandit nautimast ja kasutamast, siis võiks nõuda sellise mõjutuse lõpetamist (puude mahavõtmist või piiramist (puude kärpimist). Esimese asjana tuleks naabriga rahulikult rääkida olukorra talumatusest. Tundub, et sellises küsimuses oleks vaja ka kohtupraktika tekkimist.

Püha omandiõiguse teostamisel tuleblähtuda teatud ühiselu kuldreeglitest. Üht neist käsitleb asjaõigusseaduse § 6, mille kohaselt omaniku õigused võivad olla kitsendatud seaduse või teiste isikute õigustega. Teine on kirjas tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 138, mille kohaselt oma õiguste teostamisel tuleb toimida heas usus ja õiguse teostamine ei ole lubatud seadusvastasel viisil, samuti selliselt, et õiguse teostamise eesmrgiks on kahju tekitamine teisele isikule. Lühidalt öeldes pidas seaduseandja silmas seda, et oma omandiõiguse teostamisel, mida puude kasvatamine ju on, tuleb arvestada ka teiste õigustatud huviga.


Mõistlik või ebamõistlik?

Kui puud tekitavad reaalse ohu varale või elule, siis sätestab TsÜS § 141, et isik, kes tekitab kahju ennast või teist isikut või vara ähvardava ohu tõrjumiseks, e tegutse õigusvastaselt, kui kahju tekitamine on vajalik ohu tõrjumiseks ning kahju ei ole ähvardanud ohuga võrreldes ebaseaduslikult suur. Sellisel juhul tegutsen ta nn hädaseisundis ja peab samas hüvitama puude langetamisega tekkiva omaniku kahju. Sellist äärmuslikku abinõu saab soovitada siiski vaid erandjuhul ilmselge puude hoonetele langemise ohu korral ja juhul, kui omanik ise pole abinõusid rakendanud.

Kindlasti tasuks antud olukorras pöörduda ka avaliku võimu poole abi ja nõu saamiseks - eelkõige avaliku heakorra eest vastutava kohaliku omavalitsuse ja loodushoiuga tegeleva keskkonnaameti poole, kes võib teha ettekirjutuse ohu kõrvaldamiseks.


Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022