Hea teada

ERR: Õiguskomisjon soovitab Lukasel muinsuskaitseseadus üle vaadata

facebook
21.november 2019
Õiguskomisjon otsustas pärast omanike keskliidu ja ehitusettevõtjate liidu murede ära kuulamist teha kultuuriminister Tõnis Lukasele ettepaneku vaadata üle muinsuskaitseseadus, tegemaks kindlaks, kas on võimalusi bürokraatlikke takistusi vähendada.    

Uus muinsuskaitseseadus jõustus tänavu mais ning juunis saatis Eesti omanike keskliit riigikogu õiguskomisjonile pöördumise, kus nimetas seadust kaitsealuste majade omanike jaoks koormavaks ja ebaefektiivseks.

Omanike keskliidu hinnangul ei jäta seadus omanikule tema kinnisasja ega sellel asuvate ehitiste osas mingit valikuvabadust ja väikseimgi muudatus eeldab kooskõlastamist.

Teisipäeval kohtuski õiguskomisjon omanike keskliidu, ehitusettevõtjate liidu ja Valga linnaarhitektiga, kohal olid ka kultuuriministeeriumi esindaja ja muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie ning Soraineni advokaadibüroo esindajad.

Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid (Keskerakond) ütles ERR-ile, et ettevõtjate ja omanike esindajad tutvustasid komisjonile oma probleeme. Nende hinnangul on menetlustoimingud liiga kohmakad ja aeganõudvad ning pärsivad investeerimist. Siim Raie kaitses omaltpoolt seaduse häid külgi.

"Kokkuvõttes jõudis komisjon üksmeelselt seisukohale, et teeme kultuuriministrile kirja ettepanekuga vaadata üle muinsuskaitseseadus just pilguga, kas seal on võimalusi bürokraatlikke takistusi maha võtta, et menetlustoiminguid efektiivsemaks muuta ja koostööd ettevõtjate ja muinsuskaitseametnike vahel parandada," rääkis ta.

Kirjas teatab komisjon Lukasele, et ehkki nad ei ole riigikogus muinsuskaitseseaduse menetlemisel juhtivkomisjon, on omandiõiguse probleemid eraõiguse osana siiski nende valdkonna teema ja seetõttu teeb õiguskomisjon ettepaneku, et seaduse rakendamispraktikat ühtlustataks ja kontrollitaks seaduse toimimist.

Pärast kirja saamist saab kultuuriminister selle teema muinsuskaitseametiga läbi arutada ja vajadusel teha ettepaneku mõnd paragrahvi täpsustada.

Karilaid lisas, et välistatud pole ka see, et piisab muinsuskaitseametnike paremast ettevalmistamisest seaduse tõlgendamisel, et seda tehtaks kogu Eestis ühtmoodi, kuid see jääb juba kultuuriministri hinnata ja otsustada.

Toimetaja: Karin Koppel

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022