Hea teada

Riik suurendab väikeelamute omanikele mõeldud rekonstrueerimistoetust

facebook
25.mai 2020
Valitsus kinnitas täna COVID-19 majandusmõjude leevendamiseks väljatöötatud elamumajanduse kriisiabipaketi viimase osa, milleks on väikeelamute rekonstrueerimise toetus. Määrusega said paika uued toetusmäärad ning tingimused.    

„Eestis asuvate kodumajapidamiste energiatarve moodustab praegu kogu riigi energiabilansist 40 protsenti, mis on üsna suur osa. Elamufondi rekonstrueerimisega on aga võimalik vähendada hoonete kütteenergia vajadust kuni poole võrra. Jätkame renoveerimise toetamist, sest energia kokkuhoiu potentsiaal elamutes on märkimisväärne ning ka elamute omanike huvi oma hooneid korda teha pole sugugi mitte raugenud,“ lausus majandus- ja taristuminister Taavi Aas. „Riik tegeleb praegu küll aktiivselt korterelamute korrastamise toetamisega, aga selle kõrval ei tohi unustada, et meil on ka hulk väikeelamute omanikke, kes vajavad oma kodu renoveerimiseks abi.“

Ministri määrusega tõuseb läbi KredExi jagatava väikeelamute toetusmeetme maksimaalse toetussumma suurus ning tervikrekonstrueerimist toetatakse senisest suuremas ulatuses. Kui seni oli maksimaalne toetussumma 15 000 eurot ja toetuse määr 30% abikõlblikest kuludest, siis nüüd oleneb toetuse summa taotleja piirkonnast.

Tervikliku rekonstrueerimise teostamisel on toetuse määr ja toetussumma väikeelamu kohta:

  • 30% ja 30 000 eurot - Tallinnas ja Tartu linnas;
  • 40% ja 40 000 eurot - Harku vallas, Jõelähtme vallas, Kiili vallas, Maardu linnas, Rae vallas, Saku vallas, Saue vallas (välja arvatud ühinenud Kernu valla ja Nissi valla territooriumil enne 15.10.2017 kehtinud haldusüksuste piirides), Viimsi vallas, Luunja vallas, Kambja vallas (ühinenud Ülenurme valla territooriumi osas enne 15.10.2017 kehtinud haldusüksuste piirides), Tartu vallas (enne 15.10.2017 kehtinud haldusüksuste piirides) ning enne 15.10.2017 kehtinud haldusüksusena Tähtvere valla piirides;
  • 50% ja 50 000 eurot – kõigis ülejäänud asustus- ja haldusüksustes.

Lisaks on suvila ja aiamaja terviklikul rekonstrueerimisel toetuse määr 30 protsenti ja toetussumma 30 000 eurot, kui see rekonstrueeritakse toetuse abil üksikelamuks.

Toetuse saajate ringi laiendatakse 2000. aastani kasutusse võetud väikeelamutele ning tervikliku rekonstrueerimise tulemusena peab saavutama vähemalt energiatõhususarvu klassi C. Seejuures jätkub ka osalise renoveerimise toetamine. Abikõlblike tööde hulgas on maja soojustamine, küttesüsteemide uuendamine, taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete kasutuselevõtt ning muud töid, mis aitavad kaasa hoone energiatarbe vähenemisele.

Valitsus otsustas lisaeelarvega suunata väikeelamute meetmesse juurde 2 miljonit eurot, et aidata elamufondi uuendamise kõrval leevendada ka eriolukorra mõjusid ehitussektoris. See toetus on üks osa elamumajanduse kriisiabipaketist, mille kogumaht on 105 miljonit eurot.


Allikas: MKM koduleht

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022