Hea teada

Norra toetuste uus periood panustab muinsuskaitsealadesse

facebook
01.juuni 2020
Kes on kuulnud mõisakoolide programmist, see tõenäoliselt teab, et lisaks Eesti riigile rahastati seda suuresti Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest. Mõisakoolide restaureerimise ja arendamise käigus tekkis Kultuuriministeeriumil väga hea koostöö Norra Kultuuripärandiametiga    

Kui avanes võimalus osaleda uue perioodi läbirääkimistel, pakkusime välja muinsuskaitsealade teema kahanevates väikelinnades ja norrakad tulid selle mõttega kohe kaasa.

Nii Eestis kui ka Norras väheneb elanike arv väljaspool suuremaid linnu. See avaldab mõju väikelinnade keskustele, kust kaovad ärid ja teenused, linnaruum on alakasutatud ja hooned, sealhulgas väga väärtuslikud hooned, jäävad tühjaks. Rahvastiku kahanemine ohustab otseselt kultuuripärandit. Mitmetes väikelinnades on elanike arv kahe rahvaloenduse vahel vähenenud kuni 20%. Mitmes neist on väärtuslik ajalooline linnasüda, mis on riikliku kaitse all ehk on muinsuskaitseala.

Nii saidki uue ühise programmi lähtekohaks teadmine, et Eesti 11-linnalisest muinsuskaitsealast üheksa on kahaneva elanikkonnaga. Meid on suunanud ka tõdemus, et ruumilise planeerimise suunised, mis on koostatud kahaneva asustusega piirkondadele, rõhutavad linnasüdame eelisarendamist ja avalike funktsioonide koondamist keskustesse. Inspireeriv on ka hea avaliku ruumi programm, milles osalevad linnad langevad paljuski kokku paikadega, kus asuvad muinsuskaitsealad.

Programmi laiem idee on näidata kultuuripärandit kui võimalust linnasüdame arendamisel ja aidata leida viise, kuidas pärandit konkurentsieelisena ära kasutada. Euroopas tehtud uuringud kinnitavad, et arengustrateegiad, mis põhinevad kultuuripärandil, on huvipakkuvamad ka investoritele. Eestis läbi viidud väikeasulate uuringus näiteks märgitakse, et linnad ei konkureeri enam ainult ettevõtete, turistide või investeeringute pärast, vaid järjest olulisemat rolli mängib kohakuvand, milles on oluline osa kogukonna enesehinnangul ja kohaarmastusel.

Kultuuriministeerium vastutab programmis „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ selle osa eest, mis keskendub muinsuskaitsealadele. Eelarve on 3,3 miljonit eurot ja see jaguneb kahe tegevuse vahel: avatud taotlusvoor üheksale linnale ja Muinsuskaitseameti ning Norra Kultuuripärandiameti koostööprojekt, mis tegeleb sama teemaga n-ö pehmete tegevuste kaudu.

Taotlusvoor üheksale Eesti vanalinnale

Taotlusvoorust rahastatakse Haapsalu, Kuressaare, Lihula, Paide, Pärnu, Rakvere, Viljandi, Valga ja Võru linna muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimist ja neile avaliku kasutuse andmist. Avalik funktsioon ei ole defineeritud. Siin on piiriks vaid taotleja fantaasia, kogukonna vajadused ning hoone ise. Tõsi, eluruume selle toetusraha eest ehitada ei saa.

Kuna toetuse eesmärk on elavdada muinsuskaitseala, siis on eelistatud seni tühjana seisnud või alakasutatud, kuid suure ruumimõjuga hooned. Samuti, vajalik on funktsioon, mis tõmbaks ligi palju uusi kasutajaid.

Linnasüdames kasutusse tagasi toodud hoone täidab väga mitut rolli: see tihendab ja elavdab keskust ning parandab linnapilti ja elukeskkonda. Vähetähtis pole seegi, et korras kultuuripärand süstib optimismi ja võib mõjuda turgutavalt ka naaberhoonete korrastamisele.

Rahast ja taotlemisest ka

Taotlusvoor avaneb sel aastal. Saame selle toel rahastada kuni 14 maja restaureerimist ja kasutusse võtmist. Taotlusvooru eelarve on kokku üle 2 800 000 euro. Toetussumma ühe projekti kohta jääb vahemikku 200 000 kuni 500 000 eurot ja toetuse maksimaalne määr on 80%.

Taotlema on oodatud kõik Eestis juriidilise isikuna registreeritud avaliku ja erasektori asutused ja valitsusvälised organisatsioonid, kellele kuulub või kes valdavad muinsuskaitsealal asuvat maja. Mõistagi peaks olema huvitav idee, kuidas seda hoonet tulevikus kasutada võiks. Nii näeme mõneski ajaloolises linnakeskuses praegusest teistsugust ja hoopis rõõmsamat pilti juba üsna lähemas tulevikus.

 
Allikas: Kultuuriministeeriumi koduleht
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022