Hea teada

Maaleht: Mis tingimustel saab paigaldada päikesepaneele eramaja katusele?

facebook
27.jaanuar 2021
Maalehe lugeja:
Tahtsin panna oma maja katusele päikesepaneelid. Võtsin vastava firma, kes dokumendid korda ajaks, nii et päikesepaneelid saaks katusele pandud. Firma hakkas asju ajama, aga siis tuli ehitisregistrist teade, et teie maja katus ei pea päikesepaneelidele vastu.    
Nõuti auditit katuse kandvuse kohta. Ehitisregistrist teatati, et on vaja litsentseeritud ametniku koostatud auditit, milline on katuse kandvus ja kas konstruktsioonid vastu peavad. Väitsid, et seda nõuab ehitusseadus. Kas minuga toimiti õigesti, et niisuguseid takistusi ette lükatakse? Taolise auditi tellimine pole sugugi odav lõbu ja kas mulle ei või jääda omaniku vastutus, et vastutan ise, kas katus kannab paneele või mitte?

Minu kinnistu asub Tallinnas. Näiteks Harjumaal saavad inimesed panna oma päikesepaneelid igale poole, soositakse rohelist energiat ja mingeid lisaauditeid ega litsentse ei nõuta.

Kas minuga toimiti vastavalt seadusele ja kas sellised paragrahvid on ehitusseadustikus olemas? Või ei tohi miskipärast Tallinnas nii palju neid päikesepaneele paigaldada?


Vastab Tuulikki Laesson, Eesti Omanike Keskliidu juhatuse liige

Ehitusseadustiku (EhS) § 11 (“Ehitisele esitatavad nõuded”) sätestab, et ehitis peab kogu oma kasutusea vältel vastama selle kasutamise nõuetele ja olemasolu vältel olema ohutu. Sama paragrahv näeb ette, et ehitisele esitatavad nõuded hõlmavad ka mehaanilist vastupidavust ja stabiilsust. Nimetatud nõude alla käib ka katuse ohutus. EhSi § 12 sätestab, et ehitada tuleb ehitusprojekti kohaselt ning § 13 kohaselt peab ehitusprojekt olema selline, et selle kohaselt ehitatav ehitis vastaks nõuetele.

Seega juhul, kui soovitakse paigaldada päikesepaneele katusele, peab ehitusprojekt kajastama ka katuse mehaanilist vastupidavust ja stabiilsust.

Ehitusprojekti nõuetele vastavuse eest vastutab projekteerija, kes peab kas ise tegema selgeks andmed katuse osas või siis võetakse aluseks ehitise audit.

Omavalitsusel on õigus ehitusprojekti nõuetele mittevastavuse korral esitada täiendavaid märkusi/küsimusi, mida peab siis ehitusprojektis käsitlema (EhSi § 41). Kuna omavalitsus esitab küsimusi/märkusi ehitusprojekti osas, sh ka juhul, kui omavalitsusel on küsimus olemasoleva ehitise osa (antud juhul katus koos konstruktsioonidega) nõuetele vastavuse osas, peab vastuse esitatud küsimusele esitama samuti kas ehitusprojektis, või kui soovitakse esitada lisaandmeid, siis mõnes muus dokumendis, nt ehitise auditis või ehitusprojekti ekspertiisis.

Kui projekteerija ei ole nõus olemasoleva ehitise mehaanilise vastupidavusega ja stabiilsusega seotud andmete eest vastutust võtma ja projekti täiendama, siis on põhjendatud ehitise auditi nõue, kuna olemasoleva ehitise täpsustatud andmeid esitatakse reeglina ehitise auditis.

Kui ehitusprojektis on kajastatud olemasoleva ehitise andmed ja päikesepaneelide paigaldaja on võtnud need andmed ehitusprojekti koostamisel aluseks, võib omavalitsus kahtluse korral küsida ehitusprojekti ekspertiisi.

Ehitise auditi nõue on põhjendatud eelkõige kasutusloa taotlemisel (nt kui puudub asjakohane ehitusdokumentatsioon), kuid võimalik ka ehitusloa taotlemisel juhul, kui olemasolevate andmete ehitusprojektis kajastamisel ei võta ehitusprojekti koostaja selliste andmete õigsuse osas vastutust. Ehitusseadustiku nõuded kehtivad kõikides kohalikes omavalitsustes ühtmoodi. Probleemid tekivad eelkõige juhul, kui projekt on koostatud aastaid tagasi ja nõuded on muutunud.    

Artikkel ilmus 21.01.2021 Maalehe rubriigis "Tasub teada"
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki