Hea teada

kodus.ee: Kulukas kaasajastamine. Kas elanik peab kortermajas uue värava kinni maksma?

facebook
16.veebruar 2021
Kuidas kortermajas asju korraldada, kui mõni elanik soovib muutusi teha või uusi projekte alustada.

Vastab notar Priidu Pärna.

Kortermajade valitsemine käib korteriühistute kaudu. Need on omanikud kas ise asutanud või lõi riik need 1. jaanuaril 2018, kui jõustus uus korteriomandi ja korteriühistu seadus (KrtS).

Hoone igapäevane haldamine on ühistu ülesanne, suuremad tööd peavad olema arutatud läbi ühistu üldkoosolekul ja kinnitatud niinimetatud majanduskavas.

KrtS kohaselt vajavad olulised ehituslikud ümberkorraldused kõigi korteriomanike kokkulepet, ehitise kaasajastamist võib otsustada korteriomanike häälteenamusega (üle poole korteriomanikest peavad olema muudatuse poolt). Häälte lugemisel on oluline teada, et iga korter annab ühe hääle, olenemata sellest, mitu omanikku eluruumil on.

Plaanitavat aiavahetust tuleb lugeda kaasajastamise küsimuseks, mida saab otsustada häälteenamusega. Kui kaheksast korterist viis on selle poolt, on asi otsustatud. Tähtis eeldus on seejuures, et selline piirete ja aia vahetus oleks vajalik ning seda ei plaanita teha n-ö toreduslikul eesmärgil. Iga investeering mõjutab majaelanike rahakotti ja seaduse kohaselt peab kaasomandi valitsemisel järgima üksteise õigustatud huve. Kui mingi ehituslik otsus on langetatud, siis lubab seadus omanikul, kes selle otsuse vastu hääletas, keelduda kulude kandmisest, mille temalt nõudmine oleks vastuolus hea usu põhimõttega. Selline printsiip on väga lai ning annab igal juhul võimaluse kaaluda kulutuste kandmise vajalikkust.

Võime ju arutleda, kas pensionärist omanik, kes autot ei kasuta, peaks kandma moodsa värava rajamise kulu. Samas: kui ta korteri ära müüb või see päritakse, naudib ka uus omanik uue värava kasutusvõlusid. Seega on ühest vastust keeruline anda ja kohus saab neid olukordi paika loksutada. Minule kohtunikuna tunduks õiglane, et kui piirded ja väravad vajavad vahetamist, siis tuleks seda kulu kõigil kanda, samas värava mootorite kulud jätaksin kanda auto kasutajate õlule.

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022