Hea teada

Andry Krass Järva Teatajas: Korruptsioonist (ühe) kommentaariga

facebook
20.mai 2021
Minu kahtlustuse kohaselt on Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühenduse (SRIK) liikmetest Rahandusministeeriumi Järva talituse-, Muinsuskaitseameti- ja Paide linnavalitsuse ametnikud mõjutanud isikliku kasu saamise eesmärgil riigi- ja Paide linna asutusi.    

Omavahel seotud otsuste tulemusel on SRIK omandanud avalikku sektorisse kuuluvate organisatsioonide käest Tallinna tn 13 Paide asuva hoone ning sellega seotud avalikke toetuseid summas 438 270,4 eurot. Valem, kuidas veel 2020 aasta alguses varatu MTÜ ligi miljoni euro väärtuses varasid kogus, on järgmine:

  1. 25.03.2020 sõlmisid Paide linna allasutus SA Ajakeskus Wittenstein ja SRIK müügilepingu, millega võõrandati tasuta, ilma avalikku konkurssi korraldamata Tallinna tn 13 asuv hoone. SA Ajakeskus Wittenstein juhi sõnul seisnes hoone tasuta võõrandamise mõte selle kordategemises ning täiendava näitusepinna saamises. Kuna tehing oli läbi arutatud Paide linnavalitsuse juristidega, siis ei nähtud hoone avaliku konkursita ja lisaks veel ka tasuta võõrandamises probleemi, sest väidetavalt oli juriidiliselt kõik kõige paremas korras.
  2. 01.07.2020 kuulutas Riigi Tugiteenuste Keskus välja kinnisvaraomanikele suunatud konkursi Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra Finantsmehhanismi programmist „Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes“ toetusele (Norra toetus), mis on suunatud ajalooliste hoonete renoveerimisele. Toetusele tingimustele vastas ka Tallinna 13 hoone, mille SRIK oli mõned kuud varem SA-lt Ajakeskus Wittenstein tasuta saanud. Norra toetuse kättesaamiseks tuli SRIK-il leida veel „vaid“ 99 942 euro suurune projekti omafinantseering.

3.      18.12.2020 otsustas Paide linnavolikogu osaleda projektis „Paide SRIKi kogukonnakeskuse loomine“ ning anda SRIK-ile 99 942 eurot. Sarnaselt Tallinna 13 hoone müügiga ei eelnenud volikogu otsusega seotud projekti puhul avalikku arutelu ja/või konkurssi. Seda, mida SRIK Paide linnavolikogu poolt pakutud abirahaga tegi, võib üksnes aimata – tõenäoliselt läks see otsusteed Norra toetuse juurde. Miks ei kasutanud sama skeemi SA Ajakeskus Wittenstein, tuleb küsida selle juhtidelt?

4.      25.03.2021 toimus Norra toetuse valikkomitee koosolek, kus otsustatigi eraldada SRIK-ile 338 328,40 euro suurune toetus. Hoolimata sellest, et SRIK-i liikmete hulka kuulub Muinsuskaitseameti kõrge ametnik, kinnitasid kõik (muinsuskaitsjatest) valikkomitee liikmed ja eksperdid, et neil puudub SRIK-i projektiga seoses huvide konflikt. Asjaolus, et (A) SRIK-i liikmete hulka kuuluvad riigiametnikud olid konkursi ettevalmistamise üksikasjadega kursis, (B) SRIK omandas Tallinna 13 asuva hoone vahetult enne konkursi väljakuulutamist, (C) Tallinna 13 hoone müüdi ilma avaliku enampakkumiseta, (D) Tallinna 13 hoone võõrandati tasuta, (E) SRIK-i projekti omafinantseering pärines avalikust sektorist, valikkomitee probleemi ei näinud.

5.      04.05.2021 kirjutas Eesti Omanike Keskliit Riigi Tugiteenuste Keskusele ning osutas toetusmeetme jagamisega seotud isikute ja SRIK-i vahelise huvide konflikti võimalikkusele. Vaid päev hiljem küsis SRIK-i juht (Riigi Tugiteenuste Keskuse nimel?) isiklikult Eesti Omanike Keskliidult selle kohta selgitust. Seda arvestades ei suutnud Riigi Tugiteenuste Keskuse seisukoht, et huvide konflikt on Norra toetuse jagamisel välistatud, kuna kõik toetuse eraldamisega seotud isikud on seda oma allkirjaga kinnitanud.

Ma ei tea, kas õiguskaitseorganid hindavad eelkirjeldatud olukorra korruptsiooniks või mitte, aeg näitab. Samas maksumaksjana, kelle raha maletati SRIK-iga seotud isikute taskusse, võin oma arvamuse juba täna välja öelda: Ilma kahtluseta on Paide linnavalitsuse ja muinsuskaitseametnike moraalikompass korrast ära. 


Arvamusartikkel ilmus 20.05.2021 Järva Teatajas

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki