Hea teada

Priidu Pärna Maalehes: Millised on omaniku kohustused vanade puude hooldamisel?

facebook
20.mai 2021
Lugeja küsib:
Tormiga langes üks suurem puuoks seal lähedal pargitud auto peale. Kas autoomanik saab pöörduda kahjunõudega selle maaomaniku poole, kelle krundil asub puu? 
Mis kohustused on maaomanikul oma puude hooldamise suhtes, kui puudel on juba murdumisohtlikud oksad, mis ulatuvad ka parkimisalale või linnas tänavale?   
Priidu Pärna vastab:
Taimestik ja puud on seaduse mõttes maatüki olulised osad. Maaomanik vastutab oma kinnisomandil toimuva ja sellest tulenevate mõjutuste eest. Naabrite vahel on sageli probleemiks kinnistu piiril asuvate puude okste ja juurte tungimine naaberkinnistule.

Asjaõigusseaduse § 149 kohaselt on kinnisasja omanikul õigus ise ära lõigata ja endale võtta naaberkinnisasjalt tema kinnisasjale ulatuvad puude ja põõsaste juured, oksad ja viljad, kui need kahjustavad kinnisasja kasutamist ja naaber ei ole neid hoiatusele vaatamata selleks vajaliku aja jooksul kõrvaldanud.

Ka avalik võim võib omanikule panna kohustusi vara korrashoidmisel, et see ei põhjustaks kahju teistele. Selliseid ülesandeid sätestab tavaliselt kohaliku omavalitsuse kehtestatud heakorraeeskiri. Tallinna vastava eeskirja kohaselt on omanik kohustatud tagama ehitise ohutuse, sh kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid jms ning tagama ohu korral ja ohu kõrvaldamise tööde ajal kõnni- ja sõiduteel ohutu liiklemise.

Puude osas peab omanik kärpima üle kinnistu piiri ulatuvaid puude ja põõsaste oksi, mis varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust; eemaldama puudelt murdumisohtlikud ja kuivanud oksad; koristama tuulemurru ning likvideerima ohtlikult kuivanud puud. Omavalitsusel on vastutus tagada nende kohustuste täitmine ja teha omanikele ka vastavaid ettekirjutusi ning määrata sunniraha.

Tormiga puude ja okste langemine autodele on kahjuks sage. Looduse vastu ei saa. Auto kindlustamisel tuleks jälgida, et see oleks ka tormikahjude vastu kaitstud. Tormi põhjustatu võib liigituda vääramatu jõu tekitatud kahju alla, mille eest inimene ei pruugi vastutada. Võlaõigusseaduse § 103 kohaselt vastutab isik üldiselt kohustuse rikkumise eest, välja arvatud, kui rikkumine on vabandatav. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui võlgnik rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida võlgnik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

Omaniku vastutus autole langenud puuoksa eest sõltub seega sellest, kas omanikul oli kohustus see ilmselgelt kuivanud või murdumisohtlik oks õigeaegselt kõrvaldada. Sellises küsimuses võib olla vajalik kaasata ka eksperte (näiteks dendroloogi abi). Puu omaniku vastutuse osas tasuks praktikat uurida ka kindlustusseltsist, kes selliste olukordadega sageli kokku puutub.    Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022