Hea teada

Priidu Pärna Maalehes: Kui ostan korteri, siis miks pool kuulub abikaasale?

facebook
03.juuni 2021
Lugeja küsib:
Kui abielu jooksul ostan oma teenitud raha eest korteri, kas siis pool korterit kuulub automaatselt ka minu abikaasale, ehkki ostulepingu allkirjastan mina üksinda? Mis saab siis, kui soovin hiljem seda korterit müüa?

Kas ilma abikaasa allkirjata müüa ei saa? Ja kas siis pool müügist saadud rahast kuulub ka abikaasale? Kui abiellusime, siis mingit abieluvaralepingut me ei sõlminud.    


Vastab Priidu Pärna, Omanike Keskliidu juhatuse esimees

Abiellumisel tekivad abikaasadel vastastikused kohustused ja õigused, sh varalistes küsimustes. Teineteist tuleb toetada, vajadusel ülal pidada (teatud juhul pärast lahutamist) ja teha eelduslikult võrdseid panuseid perekonna huvides. Seetõttu on väär arusaam, et sõrmuste vahetamine on justkui pidulik formaalsus. Abiellumisel tuleb alates 2010. aastast valida ka vararežiim, kuidas ühiselu edaspidi korraldatakse. Sellisteks varavahekordadeks on ühisvara, täieliku lahusvara või vara juurdekasvu tasaarvestuse süsteem. Vararežiimi valikuks piisab linnukesest õigesse kasti abieluavaldusel ja valikut saab ka hiljem abielu ajal muuta. Enne 2010. a, kui jõustus uus perekonnaseadus, kehtis eeldus, et abikaasad elavad ühisvararežiimis, kui nad ei sõlmi just notari juures teistsugust abi­eluvaralepingut.

Tulles küsimuse juurde, siis antud juhul kehtib abikaasade vahel ühisvararežiim. Kõik abielu kestel soetatav kinnis- ja vallasvara, sissetulekud, väärtpaberid ja osakud, pere huvides võetud kohustused on automaatselt ühised sõltumata sellest, kes selle soetas. Erandiks on igaühe lahusvaraks enne abielu omandatud vara, isiklikud tarbeesemed, II samba pensionifondi osakud ja pärandina, kinkena või muul moel tasuta saadud esemed. Oluline on ka erisäte, et kui ma müüsin ära oma lahusvaraks oleva kinnisvara ja sama raha eest ostan abielu ajal uue korteri, siis ka see korter ei muutu ühisvaraks.

Küsija kasutas korteri ostmiseks eelduslikult oma töötasu – selline korter muutub seega ühisomandiks, isegi kui notari juures allkirjastab müügilepingu üks abikaasa. Notaril on lausa kohustus abielus olevate isikute puhul sel juhul lasta kanda kinnistusraamatusse mõlemad abikaasad ühisomanikena. Ühisvara kuulub abikaasadele ühiselt määramata osades ja mitte võrdsetes osades.

Viimasel juhul oleks tegu kaasomandiga. Sellise korteriga edasiste tehingute tegemine vajab tõesti teise abikaasa notariaalset nõusolekut. Müüdud korterist saadud raha muutub ka ühisvaraks sõltumata sellest, kelle kontole see laekub.

Kui ostmisel ei soovita, et korter muutub ühisvaraks, tuleb kohe abikaasa kaasata ja kokku leppida notari juures, et see korter on ühe abikaasa lahusvara, või siis kinnitab üks pooltest, et ostja ostab korteri oma lahusvaraks oleva rahasumma arvelt.   

Artikkel ilmus 3.06.2021 Maalehe rubriigis "Tasub teada" 

Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022