Hea teada

Tallinnlastele jagatakse tasuta biojäätmete kogumisnõusid

facebook
20.juuli 2021
Tallinna linnaosavalitsused jaotavad sel suvel korteriühistute kaudu linlastele tasuta 40 000 biojäätmete kogumisnõud, et edendada biolagunevate jäätmete ringlussevõttu.


„Et nii aias kui köögis tekkivad biojäätmed saaks uue elu väärtusliku komposti või biogaasina, tuleb neid muudest olmejäätmetest eraldi koguda,“ ütles Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu. „Kuigi biojäätmeid kogutakse pealinnas eraldi juba alates 2007. aastast, satub praegu kahetsusväärselt palju biolagunevaid jäätmeid segaolmejäätmete hulka. Kogumisnõude jagamisega soovime edendada linnarahva seas keskkonnasõbralikumat eluviisi ja soodustada biojäätmete oma kodus mugavalt liigiti kogumist.“

Biolagunevate jäätmete hulka kuuluvad toidu- ja köögijäätmed ning aia- ja haljastusjäätmed, mis tekivad kodus, kontoris, poes, toitlustusasutuses või toiduainetööstuses. Biojäätmed tuleb biojäätmete mahutisse asetada eelistatult lahtiselt, paberkotis või biolagunevas kotis. Tavaline kilekott biojäätmete kogumiseks ei sobi, sest see kompostimisel ei lagune.

Jaotatavad kogumisnõud tarnitakse linnaosavalitsustele selle suve jooksul, kes korraldavad nende jagamise korteriühistute kaudu elanikele. Kogumisnõuga antakse kaasa infovoldik, kus selgitatakse, millised jäätmed sobivad biojäätmete mahutisse. Kortermajade koduköökides tekkivate biojäätmete kogumisnõude ostmiseks korraldas Tallinna Jäätmekeskus riigihanke. Leping sõlmitakse soodsaima pakkumise esitanud BioBag Baltic OÜ-ga.

Kehtiva Tallinna jäätmehoolduseeskirja kohaselt peab olema biojäätmete mahuti igal vähemalt 10 korteriga elamumaa kinnistul, välja arvatud vanalinnas. Biojäätmeid tuleb koguda liigiti ka kinnistutel, mis ei ole elamumaa sihtotstarbega. Biojäätmete mahuti peab olema kinnistul, kus jäätmeid tekib nädalas üle 20 kilo või kus tegutseb vähemalt 25 istekohaga toitlustusettevõte, lasteaed, kool või haigla.

Tänavu mais jõustunud jäätmeseaduse muudatuste järgi muutub biojäätmete kogumine tekkekohalt kohustuslikuks hiljemalt 2023. aasta lõpuks. Siis peavad kõik elanikud ja ettevõtted toidu- ja köögijäätmed ning muud biojäätmed jäätmevedajale üle anda sõltumata korterite või teenindatavate inimeste arvust. Kui biojäätmeid on võimalik kodus kompostida ning tekkekohal ringlusse võtta, ei pea biojäätmeid äravedamiseks üle andma. Omavalitsus peab aga olema veendunud, et kinnistul biojäätmeid tõesti kompostitakse ja ka saadud materjali on võimalik kasutada nõuetekohaselt. Oluline on, et biojäätmed ei satuks segaolmejäätmete või muude jäätmete hulka.

Tallinnas korraldatud jäätmeveoga kogutud biojäätmed antakse käitlemiseks Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusele, kes toodab nendest sertifitseeritud komposti, mida müüakse ehitus- ja aianduspoodides.

Avaldatud Tallinn Uudised lehel 08.06.21
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022