Hea teada

MKM: Elektrituruseadus tugevdab konkurentsile avatud turgu

facebook
03.september 2021
Valitsus kiitis 02.09 istungil heaks elektrituruseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse, mille eesmärk on tugevdada läbipaistva ning konkurentsile avatud elektrituru toimimist ning suurendada hajatootmise võimalusi.


„Eesti energiaturu eduka arengu alustaladeks on konkurentsipõhisus ning kõigi turuosaliste võrdne kohtlemine. Sellest võidab nii tarbija, kellele saab pakkuda parima võimaliku hinnaga elektrienergiat, kui ka ühiskond laiemalt, sest see võimaldab tagada riigi varustuskindluse ning toetada energia- ja kliimapoliitika eesmärkide täitmist,“ lausus majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Võrdse konkurentsi tagamiseks muudetakse jaotusvõrguettevõtjate turul tegutsemise tingimusi. Näiteks keelatakse jaotusvõrguettevõtjatel vabaturuteenuste osutamine, sealhulgas elektrisõidukite laadimispunktide ja salvestusüksuste omamine ja haldamine, ning välistatakse jaotusvõrguettevõtja sõltuvus elektritootjatest ning salvestusüksuste ja laadimistaristu omanikest. Samuti seati kohustus hankida võrgu parendamiseks vajalikke teenuseid turuosalistelt, eelistamata oma sidusettevõtteid.

Muudatustega reguleeritakse täpsemalt ka elektri väiketootmist, mis on suunatud peamiselt oma tarbimisvajaduse katmiseks. Selleks täiendati turul tegutsemise tingimusi nii aktiivsete võrguteenuste kasutajatele kui ka energiakogukondadele. Näiteks on aktiivsetel võrguteenuse kasutajatel ja energiakogukondadel lisaks oma tarbeks tootmisele õigus pakkuda oma teenuseid ka võrguettevõtjate paindlikkusteenuste hangetel.

Minister Aas märkis, et väiketootmine on eriti oluline just hajaasustustes ning sellele hoo andmiseks on oluline, et õigusaktid selleks ka soodsa pinnase looksid. „Väheasustatud piirkondades on võrguettevõtjal reeglina üsna kallis võrku arendada ning sellisel juhul võib olla mõistlik hoopis ise oma tarbeks elektrienergiat toota ning salvestada, nüüd muudeti sellistel väiketootjatel turul osalemine lihtsamaks ja bürokraatiavabamaks,“ ütles Aas. „Sellega tekib tarbijatel ja kogukondadel suurem võimalus otsustada, kuidas tagada enda elektrivarustus ning millistel põhimõtetel elektrienergiat tarbitakse.“

Elektrituruseaduse muutmise eelnõuga võtab Eesti üle Euroopa Liidu elektrienergia siseturu direktiivi. Eelnõuga saab tutvuda eelnõude infosüsteemis. Muudatused on plaanitud jõustuma käesoleva aasta lõpuks.
Artikli autor / allikas

0Kommentaari
Sisesta kommentaar

Veel artikleidVaata kõiki
Toetame Ukrainat!
28.veebruar 2022