JUUNI

Naabri telk varjab valguse

Kas naabril on õigus paigutada välitelk otse teise naabri akna alla nii, et selle katus katab pooles ulatuses esimese korruse aknapinna?


Vastab

Priidu Pärna,

notar, Eesti Omanike Keskliidu esimees 


Valguse ja vaate piiramise küsimused on osa naabrusõigustest. Kellele meeldiks, kui ostate korteri merevaatega majja, kuid paari aasta pärast ehitatakse silmapiiri ette seda täies ulatuses varjav kortermaja. Linnades kinnisvara soetades on vajalik tutvuda omavalitsuse kehtestatud planeeringutega,  mida veel pole ellu viima hakatud, et vältida tulevikus ebameeldivaid üllatusi. Planeerimismenetlus on avalik just eesmärgil, et ka naabrid saaksid oma seisukohad ja vastuväited krundi ehitusõiguse määramisel välja öelda.

Planeerimisel ja ehitamisel tuleb arvestada nn insolatsioonistandardit*, mida on uuendatud 2020. aastal ning mille leiab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt https://www.mkm.ee/sites/default/files/insolatsiooni_kestuse_arvutamise_juhend_16.04.2020.pdf. Insolatsiooni ehk otsese päikesevalguse kestus eluruumides on piisav, kui 2,5-tunnine katkematu insolatsioon või kolmetunnine katkestustega insolatsioon on tagatud kuni kolmetoaliste korterite puhul vähemalt ühes toas, nelja või enama tubade arvuga korterite puhul vähemalt kahes toas. Insolatsiooni kestus on piisav ka juhul, kui kahetunnine katkematu insolatsioon on tagatud kahe- ja kolmetoaliste korterite puhul vähemalt kahes toas ning nelja ja enama tubade arvuga korterite puhul kolmes toas. Need reeglid laienevad ka eramutele.

Kui naabri paigaldatud telk piirab otsest päikesevalgust enam kui insolatsioonistandard ette näeb, siis võib tekkida naabri vastu nõude esitamise võimalus. Asjaõigusseaduse (AS) §89 kohaselt on omanikul õigus nõuda omandiõiguse igasuguse rikkumise kõrvaldamist, isegi kui rikkumine ei ole seotud otsese valduse kaotusega. Samas tuleb meeles pidada, et omand on puutumatu ja püha õigus ehk ka telgi püstitanud naabril on oma omandiruumis vabadus oma omandit teostada ja nautida.

AS §68 kohaselt võivad omaniku õigused olla siiski kitsendatud seaduse või teiste isikute õigustega. AS §143 kohaselt on kinnisasja omanikul õigus keelata gaasi, suitsu, auru, lõhna, tahma, soojuse, müra, põrutuste ja muude seesuguste teiselt kinnisasjalt tulevate mõjutuste levimist oma kinnisasjale, kui see kahjustab oluliselt tema kinnisasja kasutamist. Valguse ja vaate äravõtmine siiski selle paragrahvi alla ei mahu ning jääb loota naabrite lugupidavale ja teineteise omandit austavale käitumisele. AS §89 nõude saab panna maksma ka kohtus ja kohtupraktika peab siis naabrusõigusi kujundama ja tasakaalupunkti leidma.

Mis puudutab ehitusreegleid, siis naaberkruntide ehitiste kaugus (kuja) üksteisest pannakse paika detailplaneeringu kehtestamisel või projekteerimistingimuste väljastamisel. Kuja eesmärk on tagada tuleohutus ja üldiselt peetakse hoonete vahel piisavaks vahemaaks kaheksat meetrit. Kasvuhoone või telgi püstitamisel pole siiski planeering või ehitusluba üldjuhul vajalik ning ka kuja nõuded siin ei kehti, sest need rajatised pole tuleohu allikad.

* Insolatsioon tähendab õigust päevavalgusele – toim.