APRILL

Kellel on eelisostuõigus?

Elan viie korteriga majas, mis ei ole jagatud korteriomanditeks.

Nüüd soovib üks omanik oma kahetoalise müüki panna. Kuid ülejäänud korteritel on ju eelisostuõigus. Kuidas toimida? Kas lihtsalt pakkuda kõrgemat hinda? Või lasta tal müügitehing ära teha ja siis samadel tingimustel eelisostuõigust kasutada? Mis saab siis, kui kõik ülejäänud korterid soovivad oma eelisostuõigust kasutada? 

Vastab 

Priidu Pärna,

notar, Eesti Omanike Keskliidu esimees

Ostueesõigus kehtib kaasomandis oleva kinnistu suhtes. Kui hoonestatud kinnisasi on jagatud korteriomanditeks, siis ostueesõigust seaduse kohaselt ei ole. Eeldatakse, et korteriomandid eksisteerivad suuremates kortermajades, ja seal oleks keeruline ostueesõigust ellu viia. Kaasomandis on tavaliselt väiksemad hooned ning seal on senistel omanikel huvi oma omandit laiendada ja väljast tulijaid eemale tõrjuda. Elamute kaasomand on tekkinud tavaliselt pärimise teel või mõttelistes osades ka õigusvastaselt võõrandatud majade tagastamise tõttu. Kaasomanike ostueesõigust ei ole, kui üks omanik müüb oma osa teisele kaasomanikule või siis lähisugulasele, samuti ei ole seda õigust kinkimisel.

 

Kui huvilisi on palju, siis võiks müüja korraldada enampakkumise: kes rohkem pakub, see ostjaks osutub. Kui küsijal on huvi omandada, siis ta võiks tõesti teha müüjale rahuldava pakkumise ja sel juhul teistel kaasomanikel ostueesõigust ei ole, kuna ostja on senine kaasomanik. Klassikaline ostueesõigus realiseerub ikka pärast tehingut. Kui kaasomanik müüb oma osa võõrale, siis tuleb teisi kaasomanikke tehingu dokumentide allkirjastamisest ja selle tingimustest teavitada ning nõudmisel esitada ka notariaalse lepingu koopia tutvumiseks.

Ostueesõigust omavatel isikutel on aega kaks kuud teha avaldus oma ostusoovi realiseerimiseks. Osta saab täpselt samadel tingimustel, st läbirääkimisi ei avata ja ostueesõiguslane peab ka kohe tagama finantseerimise. Oluline on teada, et kahte kuud ei arvestata mitte müügitehingu toimumisest, vaid sellest hetkest, kui müüja teisi kaasomanikke tehingust teavitas. Teavitamise tõendamiskoormus on müüjal, mistõttu ei piisa lihtsalt info riputamisest koridori teadete tahvlile, vaid teade tuleks üle anda allkirja vastu või paluda näiteks vastata e-kirjale kinnitusega, et teadaanne käes, või läkitada sõnum tähitud kirjaga.

Kui mitu kaasomanikku soovivad ostueesõigust teostada sama hinnaga, siis on võimalik, et ostetav kaasomandi osa läheb mitme senise kaasomaniku omandisse, st nende senised omandi mõttelised osad vastavalt kasvavad. Sellise variandi puhul peaks nad siis ostetud korterit hakkama jagama, mis pole nende eesmärk, ja loogiline oleks, kui mitu soovijat tõmbavad hoopis loosi.