AUGUST

Ühise aiamaa kasutamisest

Elame väikses kortermajas ja meie rõõmuks on siin olemas ka aiamaa. Kuid üks maa kasutaja on enda maalapile istutanud tamme, mis on juba ligi 1,8 meetrit kõrge. Oleme ühistu koosolekul selle küsimuse üles tõstnud, aga puu kasvab edasi. Meie majast eemal on ühe puu otsas paarkümmend varesepesa. Tamme omanik viskab peenramaale varestele tomateid, banaane ja muud söödavat ning veetopsikud lendavad tuules. Varesed tunnevad end meie aiamaal peremeestena ning viivad minema meie külvatud herned ja kisuvad välja ka lillesibulad. Me ei oska midagi ette võtta: on tunne, et varsti ei saa enam midagi kasvatada, sest tamm ju võtab maalt kogu valguse ja jõu ära.

Vastab 

Priidu Pärna,

notar, Eesti Omanike Keskliidu esimees


Kortermajade puhul kuulub majaalune maa kõigile korteriomanikele kaasomandina. Kui keegi kasutab mingit aiamaalappi, siis ei ole ta veel selle maatüki ainuomanik. Tavaliselt lepivad korteriomanikud kokku, kes kasutab mingit parkimiskohta, aiamaa osa, keldriboksi jne, kuid tegemist on vaid kasutusõigusega. Sellised kasutuskorra kokkulepped võivad olla suulised ehk nn väljakujunenud tava järgmine või kirjalikult fikseeritud ja kantud ka kinnistusraamatusse. Eeldame küsimuse puhul, et aiamaa kasutamine on kokku lepitud korteriomanike vahel suuliselt.

Mida siis korteriomanik tema kasutuses oleval aiamaal teha võiks? Eelkõige peab ta kasutama seda sihtotstarbeliselt. Tamme istutades peab arvestama, et see kasvab aastatega väga suureks puuks, mille oksad ulatuvad ka teiste omanike kasutusalale ja samuti varjab see puu valgust. Korteriomandi- ja korteriühistuseadus §12 sätestab omanikevahelise käitumise kuldreegli: korteriomanikud peavad omavahelistes suhetes, samuti suhetes korteriühistuga järgima hea usu põhimõtet ja arvestama üksteise õigustatud huve. Kui keegi on puu istutanud, siis ei tohi ta sellega kahjustada teiste omanike huve. Sama kehtib ka vareste toitmise osas, kui sellega kaasneb ebameeldiv mõju teistele omanikele.

Kuna maatükk on kaasomandis, siis on kaasomandis ka selle olulised osad: puu on maatüki oluline osa ja kuulub seega kõigile. Kui puu kasvab, siis on teistel omanikel õigus nõuda, et puud kärbitakse või see ka maha võetakse. Tavapärase valitsemise otsused tehakse korteriomanike üldkoosolekul häälteenamusega. Puude kasvu piiramine mahub igatahes tavapärase valitsemise ja kinnistu korrashoiu küsimuste alla. Lisaks lubab korteriomandi- ja korteriühistuseadus §33 ühistul otsustada korteriomandi võõrandamisnõude esitamise, kui omanik oluliselt oma tegevusega häirib teistel oma omandiõiguse teostamist ja nautimist.