JUULI

Õigus kasutada teed

Aeg-ajalt näeme telerist pahandusi naabrite vahel, kui puudub servituut kasutatavale teele. Palun selgitage, kuidas selline olukord saab tekkida ja kuidas seda lahendada. Kas kinnisvara, mille müügikuulutuses on märge, et servituut puudub, ei tasu vaatamagi minna?

Vastab: Priidu Pärna
notar, Eesti Omanike Keskliit esimees

Juurdepääsuprobleemid on tekkinud sellest, et maareformi käigus jäid olemasolevad teed maatükkide koosseisu ning need tagastati ja erastati. Avalikult kasutatavad teed tulnuks välja kruntida, kuid alati seda ei tehtud. Samas: maal ei teki seda olukorda kunagi, et mõni krunt ei oleks teise taga ja et iga maatüki juurde viiks valla tee.

Juurdepääsuprobleemid võivad tulla ka maatükkide jagamise käigus: seni avaliku tee ääres olnud krunt jääb nüüd teise maatüki taha või kaissu. Maareformi käigus saanuks tekkivaid teeprobleeme ennetada, kui omavalitsused oleks kohe teeservituudid seadnud, kuid maareformiseadus seda otseselt ette ei näinud ja ka reformide kiirus oleks kannatanud. Kohalikul omavalitsusel on õigus teemaa tagasi osta või seada oma aktiga sundvaldus teele, kui seda kasutab rohkem inimesi.

Asjaõigusseaduse §156 näeb naabrusõigusena ette juurdepääsunõude avaliku teeni, kui kellegi maatükk asub teise taga. Juurdepääsu asukoht ja hooldamisküsimused määratakse kokkuleppel ja selleks on üldjuhul väljakujunenud ajalooline tee. Vaidlused lahendab kohus ja viimane peab arvestama ka teega koormatud kinnistu omaniku huve (näiteks tee lähedust elumajale), kuid sageli määrab ka kohus kasutatavaks teeks väljakujunenud tee. Omanikul, kelle maad tee läbib, on õigus nõuda mõistlikku teekasutustasu.

Seaduse säte ei ütle siiski, et selline kokkulepe peaks olema vormistatud notariaalse teeservituudina. Kokkulepe võib olla ka suuline, tava järgimine või lihtkirjalik. Notari kinnitatud servituudileping, mis kantakse ka kinnistusraamatusse, annab lihtsalt kindluse, et omandi vahetumisel ei tekiks uue omanikuga taas vaidlus tee asukoha ja selle kasutamise tingimuste üle.

Kui müügikuulutuses on märge, et teeservituut puudub, siis ei tähenda see eeltoodust tulenevalt veel seda, et juurdepääsu pole või et seda ei saaks nõuda. Kohalikud omavalitsused on saanud õppetunni, et kui tee puudub, siis tulevad inimesed vallamajja kurtma ja paljud vallad nõuavad uute elamute püstitamisele ehitusloa saamise eeltingimusena, et naabrite vahel oleks seatud notari juures servituut. Samuti ei taha mitmed pangad finantseerida kinnisvara ostu, millel pole avalikult teelt juurdepääsu ja pole ka seatud teeservituuti. 

"Kohalikul omavalitsusel on õigus teemaa tagasi osta või seada oma aktiga sundvaldus teele, kui seda kasutab rohkem inimesi."