JUUNI

Kui naabrite puujuured häirivad

Naaber on enda aeda istutanud astelpajupõõsad. Põõsa oksad meie aeda ei ulatu, kuid juured on kergitanud meie sillutuskivid juba u 5 cm kõrgemale. Kas mul on õigus küsida kompensatsiooni teeparanduse eest? Kuidas seda vormistada? Siiani olen suuliselt märkuse teinud, kuid sellele ta vastab ebaviisakalt. Meil endil sealpool maja ühtegi puud/põõsast ei ole, kuid tema arvab, et need on mõne meie enda puu juured. Mida teha?


Vastab 

Priidu Pärna,

notar, Eesti Omanike Keskliidu esimees

Naabrite suhteid sätestab asjaõigusseaduse (AS) naabrusõiguse peatükk. AS § 149 kohaselt on kinnisasja omanikul õigus ära lõigata ja endale võtta naaberkinnisasjalt tema kinnisasjale ulatuvad puude ja põõsaste juured, oksad ja viljad, kui need kahjustavad kinnisasja kasutamist ja naaber ei ole neid hoiatusest hoolimata vajaliku aja jooksul kõrvaldanud.

Kui kinnisasja omanik lubab alles jätta tema kinnisasjale ulatuvaid oksi, on tal õigus nende okste viljadele tema kinnisasja piirides oleva oksa ulatuses. Kinnisasja omanikul on õigus viljadele, mis on kukkunud tema kinnisasjale naaberkinnisasjalt kasvavalt puult või põõsalt.

Puud kinnisasja piire ju ei tunne. Seega võib seaduse kohaselt omanik nõuda naabrilt juurte kõrvaldamist oma kinnistult ja kui seda mõistliku tähtaja jooksul ei tehta, võib omanik ise juured  läbi lõigata eeldusel, et see ei too kaasa puu või põõsa hukku. Kui juurde päritolu tekitab vaidlust, tuleks kaasata ekspert (dendroloog) selle asjaolu selgitamiseks.

Eraldi küsimus on tekkinud kahju hüvitamises. Näiteks tuleks ju tee üles võtta ja sillutis uuesti paigaldada. Siin ei anna seadus floora tekitatud kahju puhul otsest vastust nagu loomade puhul: võlaõigusseaduse §1060 kohaselt vastutab loomapidaja looma tekitatud kahju eest.

Siiski on üldine põhimõte see, et kes kahju põhjustab, peab seda korvama. Antud juhul on kahju põhjustanud naabri omand ja selle eest vastutab naaberomanik. Temale tuleb kirjalikult esitada lisatöödega seotud kahjunõue ja kui seda ei täideta, siis ootab teid kohus. Kokkuvõttes tuleb lisada, et naabrid peavad käituma vastastikku heas usus ja jämeduste kasutamine on ebaviisakas.