MAI
Kinnisvara pärandamise tingimustest

Soovin testamendiga pärandada (kinnis)vara oma ainsale lapsele, kes on abielus. Samas pole mul huvi, et minu pärand jaguneks ka tema abikaasaga, kui nad peaksid näiteks lahku minema. Kuidas teha testamenti nii, et kogu vara kuuluks ainuisikuliselt sellele, kellele ma selle mõelnud olen? Abieluvaralepingut paar teha ei soovi, lapsi peres ei ole.

Vastab 

Priidu Pärna,

notar, Eesti Omanike Keskliidu esimees

Küsimusele vastamist hõlbustab, kui me anname tegelastele rollinimed. Kui Annal ei ole rohkem lapsi, siis on ainus laps Priit pärija seaduse järgi ja tema kasuks ei pea testamenti tegema. Kui Anna on abielus, siis pärimisseaduse kohaselt oleks lisaks laps Priidule sama suures osas pärijaks ka abikaasa Eedi. Kui isik soovib abikaasa Eedit pärijana välistada ja jätta kõik ainsale lapsele Priidule, siis peaks tõesti tegema testamendi tema kasuks. Alati peab arvestama, et näiteks kinnisvara võib olla abikaasade Anna ja Eedi ühisvara ja seega käib testament ainult testamendi tegija Anna varaosa pärimise kohta.  

Kui Priit on kunagi pärandi kätte saanud, siis perekonnaseaduse kohaselt ei loeta seda abikaasade ühisvaraks: pärandid ja kingitused on iga abikaasa lahusvara. Seega, kui pärandi saanud Priit peaks lahutama, siis ei saa see pärand jaguneda tema abikaasa Piretiga, kuna see vara kuulub vaid ühele abikaasadest. Loomulikult võib praktikas juhtuda, et lahutamise käigus sõlmitakse kompromisse ning võidakse ka lahusvara loovutada teisele abikaasale, samuti võib olla abikaasa Piretil rahalisi nõudeid, kui ta on teise abikaasa lahusvara parendanud oma vahenditest.

Kui pärandi vastu võtnud laps Priit peaks surema ja ta oli tollel hetkel abielus, siis tema abikaasa Piret on koos surnu lastega pärija ja nad pärivad ka selle vara, mida Priit oli saanud oma emalt Annalt testamendi alusel eeldusel, et see vara on alles.

Kui seda ei soovita, siis saaks Anna teha testamendi ka astmeliselt: minu vara pärib poeg Priit ja tema surma korral liigub see minult saadud vara edasi üksnes kellelegi kindlaks määratud isikule (lapselapsele, kirikule vms).